naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - výuka anglického jazyka


Výuka anglického jazyka
Žáci sedmých ročníků se v hodinách anglického jazyka s velkých zájmem zabývali otázkami ochrany životního prostředí. Mnoho námětů k zamyšlení nad danou problematikou jim dala přímo učebnice.Celý projekt vedl žáky k zamyšlení nad tím, jak oni sami jako jednotlivci by mohli přispět ke zlepšení podmínek života na zemi. Většina z nich svoje nápady a názory realizovala ve vytvoření plakátů nabádajících ke třídění odpadu, k šetření elektrickým proudem, k péči o rostliny a zvířata atd. Nejzdařilejší práce přeložené do angličtiny a jejich autory můžete vidět i vy.
                     Irena Bartoníčková, Marie Ostádalová, Dobromila Militká


Celková prezentace projektu


S přípravou projektu pomáhali třídní učitelce žáci 8.C


Třída 7.A p. uč. Ireny Bartoníčkové


Třída 7.B p.uč. Marie Ostádalové


Třída 7.C p.uč. Dobromily Militké


Ukázka práce žáků 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A