naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Stromy - 3. A


Stromy - 3.A

Prvouka
Pojmy: dřeviny, stromy, keře, části stromů, stromy listnaté, jehličnaté, stromy ovocné,listy
jednoduché, složené, řapík, čepel

Skupinová práce
Děti si vylosovaly lístek s názvem stromu – smrk, borovice, modřín, dub, javor, bříza, jírovec.
Vzniklo sedm skupin a každá skupina si sháněla materiály o svém stromu – encyklopedie, internet. Ve škole žáci vybrali nejzajímavější příspěvky a sestavili plakát o svém stromě, ostatní skupiny pak seznámili se svými poznatky. 

Vycházka
Poznávání stromů v přírodě, rozdíly mezi nimi. Spojeno s výtvarnou výchovou – frotáž kůry stromů a listů.

Soutěž v poznávání stromů
Využití výstavky ve třídě – každý měl poznat pět stromů

Výtvarná výchova
Během vycházky si skupiny vyzkoušely frotáž kůry stromu a listů. Po návratu do třídy ze získaného materiálu sestavily koláže.

Pracovní činnosti
Práce s drobným materiálem – smrkové a borové šišky – výroba závěsných ozdob

Enviromentální výchova – během celého školního roku ve třídě třídíme odpad – papír, plasty, význam lesů pro člověka, recyklace

Do projektu bude zařazen program Život stromu (výukové středisko HK) – prosinec 2007.

                                                                                        Zdeňka Kyralová
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje