naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Stromy - 3. A


Stromy - 3.A

Prvouka
Pojmy: dřeviny, stromy, keře, části stromů, stromy listnaté, jehličnaté, stromy ovocné,listy
jednoduché, složené, řapík, čepel

Skupinová práce
Děti si vylosovaly lístek s názvem stromu – smrk, borovice, modřín, dub, javor, bříza, jírovec.
Vzniklo sedm skupin a každá skupina si sháněla materiály o svém stromu – encyklopedie, internet. Ve škole žáci vybrali nejzajímavější příspěvky a sestavili plakát o svém stromě, ostatní skupiny pak seznámili se svými poznatky. 

Vycházka
Poznávání stromů v přírodě, rozdíly mezi nimi. Spojeno s výtvarnou výchovou – frotáž kůry stromů a listů.

Soutěž v poznávání stromů
Využití výstavky ve třídě – každý měl poznat pět stromů

Výtvarná výchova
Během vycházky si skupiny vyzkoušely frotáž kůry stromu a listů. Po návratu do třídy ze získaného materiálu sestavily koláže.

Pracovní činnosti
Práce s drobným materiálem – smrkové a borové šišky – výroba závěsných ozdob

Enviromentální výchova – během celého školního roku ve třídě třídíme odpad – papír, plasty, význam lesů pro člověka, recyklace

Do projektu bude zařazen program Život stromu (výukové středisko HK) – prosinec 2007.

                                                                                        Zdeňka Kyralová
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A