naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Stromy - 3. A


Stromy - 3.A

Prvouka
Pojmy: dřeviny, stromy, keře, části stromů, stromy listnaté, jehličnaté, stromy ovocné,listy
jednoduché, složené, řapík, čepel

Skupinová práce
Děti si vylosovaly lístek s názvem stromu – smrk, borovice, modřín, dub, javor, bříza, jírovec.
Vzniklo sedm skupin a každá skupina si sháněla materiály o svém stromu – encyklopedie, internet. Ve škole žáci vybrali nejzajímavější příspěvky a sestavili plakát o svém stromě, ostatní skupiny pak seznámili se svými poznatky. 

Vycházka
Poznávání stromů v přírodě, rozdíly mezi nimi. Spojeno s výtvarnou výchovou – frotáž kůry stromů a listů.

Soutěž v poznávání stromů
Využití výstavky ve třídě – každý měl poznat pět stromů

Výtvarná výchova
Během vycházky si skupiny vyzkoušely frotáž kůry stromu a listů. Po návratu do třídy ze získaného materiálu sestavily koláže.

Pracovní činnosti
Práce s drobným materiálem – smrkové a borové šišky – výroba závěsných ozdob

Enviromentální výchova – během celého školního roku ve třídě třídíme odpad – papír, plasty, význam lesů pro člověka, recyklace

Do projektu bude zařazen program Život stromu (výukové středisko HK) – prosinec 2007.

                                                                                        Zdeňka Kyralová
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A