naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - PROJEKT - Podzimní dráčkování ve II.B


PROJEKT - Podzimní dráčkování ve II.B

V týdnu od 5.11. do 9.11.2007 žáci pracovali v pěti skupinách, kdy každá měla svého papírového draka, na kterého lepili malé dráčky, jako odměnu za splněné úkoly s podzimní tématikou. Projekt byl zahrnut do níže uvedených předmětů.

Český jazyk
Mluvnice
- rozdělování slov s podzimní tematikou do skupin podle množství slabik
- určování počtu takových slov ve větách
- třídění vět s podzimní tematikou na oznamovací, rozkazovací, tázací, přací
- vymýšlení různých slov s podzimní tématikou dle předem určených slabik
- skládání rozstříhaného obrázku, motiv pohádky
Psaní
- opisování básně „Drak“
- vymýšlení slov s podzimní tématikou a jejich přepisování na papírového draka
Čtení
- čtení textu s podzimní tematikou a poté odpovědi na otázky 

Matematika
- při společném úsilí o získání dráčků (body) počítání příkladů s přechodem přes desítku, slovní úlohy, soutěž o početního krále, soutěže mezi družstvy a jiné matematické hry

Prvouka
Tato hodina byla zaměřena na obecné znalosti o podzimu:
- podzimní měsíce
- ovoce a zelenina, které se sklízí na podzim
- podzimní rostliny
- výstavka a ochutnávka ovoce a zeleniny
- přírodovědné soutěže

Práce na PC
Při práci s počítačem žáci ve dvojicích vyplňovali křížovky s podzimní tématikou.

Výtvarná výchova
Soutěž o nejhezčího papírového draka, kterého děti společně tvořily ve skupinách. 

Tento projekt byl vytvořen na jeden týden, kdy jako odměna za splněné úkoly byly dětem přiřazovány dráčci, které skupiny vlepovaly na své velké papírové draky. Po týdnu každá skupina spočítala obdržené dráčky, projekt byl vyhodnocen a žáci obdrželi odměny. Děti celý týden velmi aktivně pracovaly ve skupinách či dvojicích. Přínosem pro rozvoj dětí při skupinových činnostech je nutnost rozdělit si práci ve skupině, nutnost vzájemně komunikovat mezi s sebou, nutnost odpovědnosti za splnění daného úkolu a učí se též vzájemné toleranci. 

Jelikož se dětem tato forma výuky velice líbila a i pro mě přinesla kladné výsledky, určitě bude ve skupinové výuce pokračovat. 

                                                                     Mgr. Helena Čížková, třídní učitelka II.B
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A