naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - PROJEKT - Projekt IV. B - Hrátky s barevným podzimem


Projekt IV. B - Hrátky s barevným podzimem

Krásný podzim, stromy prozářené sluncem a hra barevné palety okolní přírody nás přivedla na myšlenku přenést trochu té podzimní krásy do třídy. Práce na projektu jsme začali koncem měsíce října.
Žáci s velkým zájmem vyhledávali na počítači a v encyklopediích informace o podzimu, podzimních lidových slavnostech a zvycích. Pracovali ve třech skupinách, své poznatky třídili, uspořádali na nástěnky a se zajímavostmi seznamovali spolužáky.
Učivo přírodovědy doplnili o výstavku zeleniny spojenou s poznáváním částí rostlin, druhů zeleniny a jejím významem pro zdraví. V matematice jsme tvořili slovní úlohy s podzimní tematikou. V českém jazyku jsme se věnovali vymýšlení tajemných podzimních příběhů, pohádek a básniček. Pestrá podzimní paleta barev se objevila ve výtvarných pracích žáků.V pracovních činnostech jsme se rozhodli pro podzimní chut´ bramborové polévky. Po důkladné přípravě jsme s napětím očekávali výsledek. Chutnala nám všem, i pozvaných hostům.
Závěrem můžeme shrnout, že práce na projektu žáky zaujala. Pracovali s velkým nasazením a všichni zaslouží pochvalu. 
                                                                                      Alena Čechová
                                                                                       třídní učitelka
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A