naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - PROJEKT - Projekt IV. B - Hrátky s barevným podzimem


Projekt IV. B - Hrátky s barevným podzimem

Krásný podzim, stromy prozářené sluncem a hra barevné palety okolní přírody nás přivedla na myšlenku přenést trochu té podzimní krásy do třídy. Práce na projektu jsme začali koncem měsíce října.
Žáci s velkým zájmem vyhledávali na počítači a v encyklopediích informace o podzimu, podzimních lidových slavnostech a zvycích. Pracovali ve třech skupinách, své poznatky třídili, uspořádali na nástěnky a se zajímavostmi seznamovali spolužáky.
Učivo přírodovědy doplnili o výstavku zeleniny spojenou s poznáváním částí rostlin, druhů zeleniny a jejím významem pro zdraví. V matematice jsme tvořili slovní úlohy s podzimní tematikou. V českém jazyku jsme se věnovali vymýšlení tajemných podzimních příběhů, pohádek a básniček. Pestrá podzimní paleta barev se objevila ve výtvarných pracích žáků.V pracovních činnostech jsme se rozhodli pro podzimní chut´ bramborové polévky. Po důkladné přípravě jsme s napětím očekávali výsledek. Chutnala nám všem, i pozvaných hostům.
Závěrem můžeme shrnout, že práce na projektu žáky zaujala. Pracovali s velkým nasazením a všichni zaslouží pochvalu. 
                                                                                      Alena Čechová
                                                                                       třídní učitelka
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A