naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Kloboukový den ve II.A


V hodinách prvouky 2. roč. se žáci seznamují s člověkem jako takovým.Jednou neodmyslitelnou součástí života člověka je i jeho oblékání, které se již od pravěku postupně vyvíjelo. Oděv člověka chránil před různými vlivy počasí a také vyjadřoval s postupem doby jeho společenské postavení. Vznikaly různé doplňky a jedním z nich byla pokrývka hlavy. Na venkově nosili lidé převážně šátky, čepice nebo do polí velké slamáky. Ve městech pak začínali nosit různé pokrývky hlavy a klobouky.
Protože v současné době klobouky jako by vymizely, tak jsme se trochu netradičně zaměřili na jejich poznání.

Kloboukový den ve II.A – dne 21.2.2008

Na tento den si měli všichni žáci donést jakýkoliv klobouk.
Hned ráno jsme začali módní přehlídkou. Přehlídkovým molem se nám stal pruh koberce ohraničený špalírem vzhlížejících spolužáků na právě se promenádující model. Předvádějící musel přítomným sdělit původ, materiál a pro jaký účel se jeho klobouk nosí.
Módní přehlídka nám ukázala,že móda v pojmu skoro zapomenutém, jako je klobouk, neusnula, a že i nadále udává směr. Nejvíce byly zastoupeny klobouky ze slámy a lýka.
Že klobouk jako módní doplněk má svou historii a že existuje velké množství druhů,se žáci seznamovali prostřednictvím encyklopedie módy a také v prezentaci klobouků na velkém plátně v počítačové učebně.
Po prezentaci žáci pracovali ve skupinách, ve kterých zpracovávali právě nabyté informace.Soutěžili, které pohádkové bytosti nosí klobouk nebo v kterých pohádkách se klobouk objevuje. Ve skupinách též vymýšleli pohádkový příběh: „Byl jednou jeden …klobouk.“ Dále vytvářeli tzv. „myšlenkové mapy,“/klobouk plný kouzel/.Také přepisovali básničku „Motýl Emanuel a klobouky.“ Společně jsme objasňovali rčení, když se řekne:
Dej si to za klobouk.“
Když to dokážeš, tak klobouk dolů /smekám/“ 
Svěží vánek, který bere klobouky
Držte si klobouky, jedeme z kopce.“…
V hodině pracovních činností žáci vyráběli jehelníček jako klobouček pro maminku.Na závěr dne si všichni zahráli hry „Kloboučku,hop“ nebo „O Smolíčkovi“, kde si na kloboučcích procvičili své matematické schopnosti.

Kloboukový den byl plný rozmanitých činností, žákům se líbil a těší se na některý další.
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A