naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - 2017/2018


Noční námořnická plavba ve 2. A

„My jsme námořníci a to je co říci, zpíváme si námořnické hola hou, hola hou, překvapíme každého svou odvahou,…“
Námořnická zkouška odvahy se uskutečnila 23.10.2017 od 17.00 hodin, kdy nás malé námořníky rodiče, prarodiče a sourozenci nalodili na palubu lodi „NADĚJE“ do 2. A. Žáci se moc těšili na tuto noční plavbu, i když mnozí trochu s obavami, protože nikdy nikde nebyli přes noc bez rodičů.
Před samotným vyplutím nastalo období příprav. Námořníci se rozdělili do skupin po čtyřech, určili si název týmu, vyrobili si vlajku, zvolili si vlastní povzbuzující pokřik a složili námořnický slib.
Museli se také podrobit námořnické zkoušce ze znalosti názvosloví (kóje, kajuta, vyhodit vlajku, levobok, pravobok,…)
Za zvuku lodní sirény jsme vypluli vstříc k prvním úkolům ve třídě:
- vyplouvám na moře a beru si sebou,
- nácvik vázání lodních uzlů,…
Dále jsme se přeplavili do tělocvičny, kde na nás čekaly disciplíny přímo na moři:
- výcvik posádky (rozcvička)
- úklid lodi (sbírání víček)
- je nějaká kajuta volná (pohybová hra)
- lovení mušlí
- která skupina naváže nejdelší lano
- přenášení pokladu
- plavba z ostrova na ostrov
- prolézání obruče za bouře,…
Disciplíny na moři byly vyčerpávající a tak nastal návrat na hlavní palubu do 2. A, kde nastala chvilka na občerstvení, krátký odpočinek a za rytmu „Co nás naučili domorodci“ jsme vyplouvali znovu vstříc soutěži „Kdo je kdo? Ve které námořníci předvedli svou rychlost, hbitost, bystrost a důvtip. Na závěr této soutěžní disciplíny dostali žáci 3 indicie (jídlo, voda, přízemí), podle kterých měli přijít na místo, kde se nachází poklad. Protože bylo už těsně před 22.00 hodinou a v podpalubí (v celé škole) byla strašidelná tma, využili jsme ke svícení baterky. Věřte, že v každém malém námořníkovi i přes silná a svalnatá slova (před plavbou) byla nyní malá dušička! Ale poklad se našel a za bouřlivého jásotu, že už ten strach máme za sebou, jsme šli vykonat očistu námořníků, upravit kóje a při „štěbetání“ námořníci pomalu usínali.
Žáci druhý den dostali pochvalu a stužku na námořnickou medaili za „odvahu.“

Velké poděkování a zasloužená pochvala patří žákyním 7.A: Markétce Janků, Lucce Kašparové, Klárce Hojné, Anetce Tiché, Leonce Kašparové a Mirunce Otčenáškové za přípravu, organizaci a účast na této noční plavbě.

Poděkování patří také všem rodičům, kteří nám připravili výborné občerstvení.
DĚKUJEME!!!

Třídní učitelka Renata Žáková
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A