naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - 2017/2018


Noční námořnická plavba ve 2. A

„My jsme námořníci a to je co říci, zpíváme si námořnické hola hou, hola hou, překvapíme každého svou odvahou,…“
Námořnická zkouška odvahy se uskutečnila 23.10.2017 od 17.00 hodin, kdy nás malé námořníky rodiče, prarodiče a sourozenci nalodili na palubu lodi „NADĚJE“ do 2. A. Žáci se moc těšili na tuto noční plavbu, i když mnozí trochu s obavami, protože nikdy nikde nebyli přes noc bez rodičů.
Před samotným vyplutím nastalo období příprav. Námořníci se rozdělili do skupin po čtyřech, určili si název týmu, vyrobili si vlajku, zvolili si vlastní povzbuzující pokřik a složili námořnický slib.
Museli se také podrobit námořnické zkoušce ze znalosti názvosloví (kóje, kajuta, vyhodit vlajku, levobok, pravobok,…)
Za zvuku lodní sirény jsme vypluli vstříc k prvním úkolům ve třídě:
- vyplouvám na moře a beru si sebou,
- nácvik vázání lodních uzlů,…
Dále jsme se přeplavili do tělocvičny, kde na nás čekaly disciplíny přímo na moři:
- výcvik posádky (rozcvička)
- úklid lodi (sbírání víček)
- je nějaká kajuta volná (pohybová hra)
- lovení mušlí
- která skupina naváže nejdelší lano
- přenášení pokladu
- plavba z ostrova na ostrov
- prolézání obruče za bouře,…
Disciplíny na moři byly vyčerpávající a tak nastal návrat na hlavní palubu do 2. A, kde nastala chvilka na občerstvení, krátký odpočinek a za rytmu „Co nás naučili domorodci“ jsme vyplouvali znovu vstříc soutěži „Kdo je kdo? Ve které námořníci předvedli svou rychlost, hbitost, bystrost a důvtip. Na závěr této soutěžní disciplíny dostali žáci 3 indicie (jídlo, voda, přízemí), podle kterých měli přijít na místo, kde se nachází poklad. Protože bylo už těsně před 22.00 hodinou a v podpalubí (v celé škole) byla strašidelná tma, využili jsme ke svícení baterky. Věřte, že v každém malém námořníkovi i přes silná a svalnatá slova (před plavbou) byla nyní malá dušička! Ale poklad se našel a za bouřlivého jásotu, že už ten strach máme za sebou, jsme šli vykonat očistu námořníků, upravit kóje a při „štěbetání“ námořníci pomalu usínali.
Žáci druhý den dostali pochvalu a stužku na námořnickou medaili za „odvahu.“

Velké poděkování a zasloužená pochvala patří žákyním 7.A: Markétce Janků, Lucce Kašparové, Klárce Hojné, Anetce Tiché, Leonce Kašparové a Mirunce Otčenáškové za přípravu, organizaci a účast na této noční plavbě.

Poděkování patří také všem rodičům, kteří nám připravili výborné občerstvení.
DĚKUJEME!!!

Třídní učitelka Renata Žáková
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Savování triček v ZŠ

Vybíjená žáků 4. a 5.tříd

Čarodějnický rej v ŠD

K zápisu do 1.tříd přiletěl i drak

Preventivní program

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje