naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - 2017/2018


Oříšky pro veverku

Ve dnech od 15. –31.1.2018 se žáci 2.A vydali po stopách veverek.
Na úvod se rozdělili do skupin po 4 – 5 žácích.Každý žák dostal zápisní list, na který si měl zaznamenávat počet splněných úkolů vybarvením oříšku.
Tím odstartovala chuť získat co nejvíce oříšků.Úkolů bylo hodně, a tak šanci získat alespoň pár oříšků, měl úplně každý. 
Žáci četli v knihách o veverkách různé zajímavosti a povídky, vymýšleli říkadla, pohádky a příběhy s veverčím hrdinou, přepisovali básničky o veverkách,…
V matematice řešili početní operace a slovní úlohy na téma „VEVERKY.
Mezi jednotlivými činnostmi žáci na veverky nezapomněli ani v hudební výchově, při níž si zazpívali písničky: „Smály se veverky na stromečku“ a „Ptala se Zuzana Kuby.“
Při tělovýchovné chvilce si zahráli hry: „Veverčí pelíšky, „Hledej oříšek“ a „Veverčí orientační překážkovou dráhu.“
Na úplný konec jsme spočítali získané oříšky a proběhlo vyhodnocení.
Odměnou všem byla velká pochvala a jak jinak než dobrý lískový oříšek!

Výsledky získaných oříšků:
1. místo: Karolína Pavelková (63 oříšků)
2. místo: Daniela Hesová (53 oříšků)
3. místo: Daniel Václavík (43 oříšků)
4. – 5. místo: Jáchym Chramosta (40 oříšků)
                    Kryštof Švadlenka (40 oříšků)
6. místo:Tereza Otčenášková (38 oříšků)
7. místo: Nela Pilgrová (33 oříšků)
8. místo: Tomáš Rathouský (27 oříšků)
9. místo: Lucka Procházková (23 oříšků)
10. místo: Matěj Majoroš (19 oříšků)
11.- 12. místo: Denisa Bulová (17 oříšků)
                    Jenni Gažijová (17 oříšků)
13. místo: Alena Fišerová (12 oříšků)
14. místo: Tereza Uhlířová (10 oříšků)
15. – 16. místo:Erik Jano (9 oříšků)
                    David Eder (9 oříšků)
17.-18. místo: Aneta Fuňová (8 oříšků)
                    Pepa Gaži ( 8 oříšků)
19. místo: Denisa Švomová (4 oříšky)

Třídní učitelka : Renata Žáková
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Předprázdninový turnaj čtvrtých tříd

Den her aneb Hraní
po chlapsku

Pasování na čtenáře

Zdravá svačinka

Den dětí

Mistrovství ve 3.B

Výlet 6.A
na pohádkový Potštejn

Savování triček v ZŠ

Vybíjená žáků 4. a 5.tříd

Čarodějnický rej v ŠD

K zápisu do 1.tříd přiletěl i drak

Preventivní program

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje