naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - 2017/2018


Návštěva galerie

Na čtvrtek jsem se moc těšila. Jeli jsme totiž se třídou do Galerie moderního umění v Hradci Králové. Budova je moc hezká a uvnitř je to ještě kouzelnější. Čekala na nás mladá průvodkyně. Vyzkoušeli jsme si práci kurátora a restaurátora. Kurátor organizuje výstavu, vymýšlí její název a vybírá obrazy. Restaurátor obrazy opravuje. Vybrala jsem obrazy . Potom jsme se přesunuli do dílny, kde jsme si mohli vytvořit svoji sochu z keramické hlíny. Můj výtvor se jmenoval Otrávená jablka pro Sněhurku. 

Adéla Pilgrová, 5. A

Prohlídka galerie se mi moc líbila, nachází se zde sochy a obrazy jen českých umělců od 19. století. Nejlepší byla ale dílnička, kde jsme si každý vytvořil svoji sochu z keramiky. Já jsem ji pojmenovala Cupcake.

Viktorie Drahošová, 5.A

Naše exkurze vedla do GMU v Hradci Králové. Když jsme vešli dovnitř, působilo to na mě dost luxusně. Hned u vchodu se nám představila milá slečna, která nás po celou dobu provázela. Nahoru jsme šli po krásném schodišti. Zastavili jsme se ve čtvrtém patře, byla tam spousta krásných obrazů a soch. Mně se nejvíc líbil obraz od Bohumila Kubišty Krajina se stromořadím.

Niky Václavková, 5. A
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Předprázdninový turnaj čtvrtých tříd

Den her aneb Hraní
po chlapsku

Pasování na čtenáře

Zdravá svačinka

Den dětí

Mistrovství ve 3.B

Výlet 6.A
na pohádkový Potštejn

Savování triček v ZŠ

Vybíjená žáků 4. a 5.tříd

Čarodějnický rej v ŠD

K zápisu do 1.tříd přiletěl i drak

Preventivní program

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje