naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Indiánský den v první třídě


Projekt „Indiánský den v první třídě“

Motivace k vyvození hlásky a písmena i-y

Český jazyk
- hledáme slova, kde slyšíme hlásku i
- poslech a nácvik říkanky z ŽA
- seznámení s tvary písmena I – i, Y – y (pomůcka – i – molitan, y – dřevo)
- hra na stopaře- hledání kartiček s novými písmeny ve třídě
- poslech četby indiánské pohádky
- psaní – zpráva pro sousední kmen, kde se příště sejdeme
- práce s pracovním listem – hlava indiána – vybarvování

Matematika
- počítání do 5 – připrav si daný počet kostek na hod na cíl
- porovnávání počtu vstřelených bodů

Pracovní činnosti a výtvarná výchova
- zhotovení indiánské čelenky (pírka s novými písmeny)
- navlékání indiánského náhrdelníku – pravidelné střídání prvků

Tělesná výchova
- cvičení hbitosti, rychlosti
- tělovýchovné chvilky během ostatních hodin

Pomůcky
- kartičky s písmeny
- provázky a těstoviny na navlékání
- 2 koše, kostky ze stavebnice
- papíry na výrobu čelenky
- časopis Sluníčko 9/2005

Ve třídě je velký indiánský totem, lavice jsou uspořádány do dvou oddělení, střed třídy je volný.


                                                 třídní učitelka 1.A Zdeňka Kyralová


 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A