naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - projekt vyhodnocování soutěží v hodinách TV


PROJEKT
Vyhodnocování soutěží v hodinách tělesné výchovy

1/ šplh o tyči / 4 m /
2/ skok vysoký – Třebechovická laťka
3/ přeskoky švihadla

Soutěže žákyň II.stupně ZŠ jsou zařazeny do tématického plánu školního roku na 
určitý kalendářní měsíc, např. šplh na říjen, skok vysoký na leden, přeskoky na březen. Jednotlivé disciplíny jsou plněny v hlavní části hodiny TV. Zúčastní se všechny žákyně s výjimkou osvobozených z dané disciplíny. O výsledcích si vyučující vede přesný záznam. 

1/ Šplh o tyči / 4 m /
Žákyně startuje ze stoje, ruce v připažení. Na písknutí vyšplhá po tyči a nahoře dohmátne na konstrukci. U žákyně, která nevyšplhala nahoru, si napíši přibližnou výšku, do které vyšplhala, např. do poloviny apod. U těchto výkonů neměřím čas. Soutěž probíhá ve dvou kolech. Započítává se lepší výkon. U žákyň, které nevyšplhaly, porovnáváme oba výkony, zda došlo ke zlepšení. 

2/ Skok vysoký – Třebechovická laťka
Úvodní hodinu zvolíme takovou výšku, aby ji mohly absolvovat všechny žákyně. Laťku zvyšujeme po pěti cm. Na každé výšce je jeden opravný skok. Další vyučovací hodinu už neskáčí všechny žákyně, jen ty, které úspěšně absolvovaly poslední výšku.. Soutěž probíhá 3-4 vyučovací hodiny podle počtu žákyň ve skupině. Žákyně, které již soutěž ukončily, cvičí na jiném stanovišti. 

3/ Přeskoky švihadla
Cílem je dosažení nejvyššího počtu přeskoků za 30 s. Druhy přeskoků švihadla mohou žákyně střídat. Pro získání dobrého výkonu však zařazují přeskoky snožmo bez meziskoku. V případě přerušení přeskoků může žákyně navázat další přeskoky. Soutěž probíhá ve dvou kolech, započítává se lepší výkon. 

Vyhodnocování výkonů:
a/ žákyně na 1.-3. místě v každém ročníku obdrží diplom a sladkou odměnu
b/ pořadí výkonů v ročníku do 10. místa – vyvěšeno na nástěnce tělesné výchovy
c/ výpočet aritmetického průměru výkonů do 10. místa v každém ročníku – vyvěšeno na
nástěnce tělesné výchovy 
d/ výkony ostatních žákyň jsou zaznamenány u vyučující TV


ZÁVĚR
Tímto způsobem je možné hodnotit disciplíny lehké atletiky i herní činnosti jednotlivce. Žákyně vzájemně porovnávají dosažené výsledky a jsou takto motivovány k lepším výkonům. 

                                                             Vypracovala: Marie Horáková


vyhodnocení šplhu na nástěnce


žákyně 7. ročníku při soutěži ve šplhu


 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A