naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - projekt Vánoce


Projekt ,,Vánoce“

Projekt v souvislosti spolupráce města Třebechovice pod Orebem (ČR) s městem Bethlehem (Palestina) 
-ročníky 5.A,5. B,5. C 

Pojmy
Vánoce (historie+ současnost), Advent, Betlém, Ježíš Kristus, Izrael, 
Palestina, Jeruzalém, Bible

--------------------------------------------------------------------------

Český jazyk- Literární výchova: 
-Četba + ozřejmování jednotlivých pojmů týkajících se doby Adventu+ Vánoc (zrození Ježíše Krista).
-práce s knihou- ,,Biblí“, ,,Knihou o Bibli“ (četba některých vybraných ukázek- kapitol)

Český jazyk- Sloh:
-Odlišování tvrzení od mínění:
Mínění (vlastní představa) –Co si představuješ pod pojmem ,,Betlém“ a co představuje? Jak vnímáme Betlémy?
Tvrzení- Betlémská scéna má 9 základních atributů: Panna Maria, sv. Josef, Ježíšek, jesle, osel, vůl, chýše, hvězda, anděl. Je-li tam více prvků, např. pastýři, ovce, Tři králové atd.- jedná se o rozšířený Betlém.
-Popis pracovního postupu + příprava materiálu při modelování Betlémů (PČ). 

Český jazyk- Mluvnice:
-Gramatická správnost psaní některých pojmů, názvů- velká písmena (Advent, Betlém, Vánoce, Jeruzalém, Nový rok, …) 

Český jazyk- Psaní:
-Psaní klasických vánočních přání (úprava, citovost)

Pracovní činnosti:
-Modelování Betlémů- 5.A: hlína
                              5.B: perník
                              5.C: vizovické těsto
-skupinová práce
-příprava na vánoční svátky (pomoc při domácím úklidu, pečení cukroví)

Výtvarná výchova:
-Kresba, malba výkresů na výzdobu do kostela (1. Adventní neděle) 
-Účast v soutěži na téma: ,,Bible očima dětí“ (pořádaná organizací- Královéhradecké 
biskupství) – zobrazení poselství biblických příběhů (VÝSTAVA 5.1.2006- NOVÉ ADALBERTINUM).

Matematika:
-vyjádření dat čísly- začátek doby Adventu 27. 11. 2005,
- Štědrý den 24.12.2005,
-Boží hod vánoční 25.12.2005, 
- 2. svátek vánoční 26.12.2005,
- Nový rok 1.1.2006,
-Tři králové 6.1.2006
-Výpočet vzdálenosti města Třebechovice a města Bethlehema vzdušnou čarou podle určitého měřítka na mapě. 

Vlastivěda:
-Kde se nachází ,,Svatá země“ (Bethlehem, Nazaret, Jeruzalém, Galilei, Palestina,…) 
-práce s mapou, s atlasem světa
-určování světových stran
-tradice ,,českého betlemářství“
-referáty, obrazový materiál

Přírodověda:
-Palestina- město Bethlehem (ve kterém podnebném pásu se nachází, přírodní bohatství Palestiny)- odkaz Bible str. 40

Cizí jazyk:
-snaha o napsání krátkého vánočního blahopřání
-obohacení slovníku o výrazy týkající se Vánoc
-vánoční koleda

Hudební výchova:
-5.A
-příprava vánočního programu na oslavu počátku Adventu- 27.11.2005 v Evangelickém kostele.

Beseda:
-o Bibli a době vánoční ,,Vánoce- radost, co činí člověka šťastným“ (Královéhradecké 
biskupství).
1) Izrael- země vánočního příběhu
2) Tajemství vánoční hvězdy
3) Proč si dávat dárky? (1.12.2005)

Návštěva:
-Třebechovické muzeum Betlémů

Estetická výchova:
-výzdoba ve třídě a přilehlé chodbě zpracovanými projekty a zdařilými výrobky.
-alternativní spolupráce s TMB

Prezentace:
-odeslání vyhodnocených prací do ZŠ ve městě Bethlehem v rámci připravované spolupráce s městem Třebechovice pod Orebem

+chronologie časového postupu bude dle možnosti jednotlivých ročníků blíže 
upřesněna

---------------------------------------------------------------------------

V rámci projektu „VÁNOCE “žáci 5.ročníků vyráběli betlémy z různých materiálů. Prohlédněte si práce našich „betlémářů“:

5.A – z keramické hlíny, pod vedením tř. uč. Renaty Žákové


J . Brandejs, J. Čepelka, V. Sekyra


E. Kuželová, A. Francová, V. Gombošová, M. Šolínová


A. Kopečná, L. Krausová, K. Hansíková


D. Bušák, J. Černý, S. Čížek, L. Slepička


A. Dušek, D. Hofmann, J. Červinka, N. M. Thanh


L. Filipová, A. Bahníková, L. Bulíčková, K. Jahnová

5.B – z perníku, pod vedením tř. uč. Heleny Čížkové

5.C – z vizovického těsta, pod vedením tř. uč. Ivy Střelečkové.
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A