naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - projekt Vánoce a betlémy


Vánoce a betlémy
Dva dny jsme se s dětmi ze 2. C v rámci projektového vyučování věnovali 
vánočním svátkům a taky betlémům, které k nim neodmyslitelně patří. Už 
na podzim se děti v prvouce učily o našem městě a samozřejmě i o 
Třebechovickém Probostově betlému, a toho jsme teď v předvánoční době 
využili a vypravili se na návštěvu muzea.
Nejdříve jsme ale navštívili Heldovu městskou knihovnu, kde se děti 
dozvěděly mnoho zajímavých věcí o Vánocích a o vánočních zvycích a 
obyčejích z dávných dob. Pak už nás čekala prohlídka Betlému. Děti si 
pozorně vyslechly vyprávění, všechno si pečlivě prohlédly a podívaly se 
i na výstavu dalších menších betlémů. Ve škole jsme se pak pustili do 
řešení pracovních listů, které si děti z muzea přinesly. Hádanky, 
doplňovačky a několik otázek nejlépe vyřešila dvojice N.Moravcová a 
M.Nyklová, ale i ostatní děti si z návštěvy zapamatovaly hodně věcí. 
Nakonec si děti vybarvily, vystříhaly a nalepily malé betlémky, které 
nám teď zdobí naši třídu.
Všechny děti zaslouží pochvalu za to, s jakým zájmem a pečlivostí se 
tomuto tématu věnovaly.
                                                             D.Militká, třídní učitelka

Práce našich žáků v Muzeu betlémů

Před několika dny jste si mohli prohlédnout na našich stránkách betlémy, které vyrobili z různých materiálů žáci pátého ročníku. Některé tyto práce byly tak zdařilé, že byly vystaveny v Muzeu betlémů. Dělá nám to velikou radost a chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem dětem i vyučujícím, kteří se této náročné akce účastnili.
                                                                           vedení školy

 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A