naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - projekt Vánoce a betlémy


Vánoce a betlémy
Dva dny jsme se s dětmi ze 2. C v rámci projektového vyučování věnovali 
vánočním svátkům a taky betlémům, které k nim neodmyslitelně patří. Už 
na podzim se děti v prvouce učily o našem městě a samozřejmě i o 
Třebechovickém Probostově betlému, a toho jsme teď v předvánoční době 
využili a vypravili se na návštěvu muzea.
Nejdříve jsme ale navštívili Heldovu městskou knihovnu, kde se děti 
dozvěděly mnoho zajímavých věcí o Vánocích a o vánočních zvycích a 
obyčejích z dávných dob. Pak už nás čekala prohlídka Betlému. Děti si 
pozorně vyslechly vyprávění, všechno si pečlivě prohlédly a podívaly se 
i na výstavu dalších menších betlémů. Ve škole jsme se pak pustili do 
řešení pracovních listů, které si děti z muzea přinesly. Hádanky, 
doplňovačky a několik otázek nejlépe vyřešila dvojice N.Moravcová a 
M.Nyklová, ale i ostatní děti si z návštěvy zapamatovaly hodně věcí. 
Nakonec si děti vybarvily, vystříhaly a nalepily malé betlémky, které 
nám teď zdobí naši třídu.
Všechny děti zaslouží pochvalu za to, s jakým zájmem a pečlivostí se 
tomuto tématu věnovaly.
                                                             D.Militká, třídní učitelka

Práce našich žáků v Muzeu betlémů

Před několika dny jste si mohli prohlédnout na našich stránkách betlémy, které vyrobili z různých materiálů žáci pátého ročníku. Některé tyto práce byly tak zdařilé, že byly vystaveny v Muzeu betlémů. Dělá nám to velikou radost a chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem dětem i vyučujícím, kteří se této náročné akce účastnili.
                                                                           vedení školy

 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A