naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - projekt 4. třídPROJEKT „TOULKY ČESKOU HISTORIÍ“ - dvoudenní (resp.1 měsíc)
Účastníci : čtvrté třídy ZŠ v Třebechovicích p.O.
Termín: 2.3. 2006 
           3.3. 2006 

Přípravné období : - výběr a ohraničení úseku z české historie
                              (Přemyslovci, Lucemburkové, doba husitská)
                           - shromažďování literárního a obrazového materiálu
                           - referáty
                           - výběr témat a rozlosování pro část projektu č.3
                           - počítačová učebna-výukový program –vlast. 
                             učivo pro 4.roč.
                           - regionální význam daných historických etap
                             žáci se spolupodílí na všech fázích přípravy)

Projekt – hlavní část:
1. den 
Příprava ve skupinách   - výtvarné ztvárnění dané historické doby, výroba 
                                   pomocných rekvizit, kulis, prvků oblečení apod. pro 
                                   zachycení zvolené oblasti z historie, které se pokusí 
                                   předvést v dramatizaci situací, kdy se sami 
                                   žáci stanou protagonisty života v daném historickém 
                                   období (život ve městech a na hradech, 
                                   Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka).
2. den
Soutěžní a zábavná část - 3 stanoviště
   1. Počítačová učebna 
                                   - Vlastivědný výukový program – otázky z českých
                                      dějin 
   2. Kmenová třída 4.C
                                   - „Otázky z klobouku“ – správná řešení úkolů z historie 
   3. Kmenová třída 4.A
                                   - Hrajeme dobové postavy a scénky

Závěr: „Historický karneval“ 
                                   - setkání všech tříd ročníku
                                   - vzájemná sdělení o průběhu projektu a jeho
                                      výsledcích
                                   - vítězové soutěží
                                   - předání pamětních listů

Období po ukončení hlavní dvoudenní části projektu:
- historická tematika se promítne do všech hlavních vyučovacích předmětů:

HV – poslech – husitský chorál
Mat. - řešení slovních úloh
Sloh - referát do časopisu
Čtení a lit. vých. – ukázky z literatury naučné i beletrie
Vv, PČ - výroba dobových předmětů, oblečení, výtv. ztvárnění historické doby
Vl. - vyhledávání a osvojování historických fakt, znalostní soutěž, počítačový
program
Přv - jak člověk využíval přírodu pro zachování života, pro svou ochranu při 
napadení apod. ; hygiena, nemoc, epidemie – ochrana zdraví

Zpracovala : Milena Kalhousová

Dojmy zúčastněných žáků
V pátek byl prima den. Měli jsme vlastivědnou soutěž. Už ve středu jsme vymýšlely příběhy a ještě předtím jsme si utvořily skupiny – já jsem byla ve skupině s Janou Kupkovou, Kristýnou Bekovou, Janou Lamerovou a Káťou Pultarovou. 
Ve čtvrtek jsme malovaly a vyráběly různé pomůcky.A konečně nastal ten prima den, ten očekávaný pátek. Nejdříve jsme v naší třídě 4.C losovaly otázky z klobouku a odpovídaly na ně. Potom jsme šly do 4.A, kde jsme hrály scénku z historie. Vylosovaly jsme si téma: „Jak se žilo ve městech“. Třetí soutěž nás čekala v knihovně – otázky z počítačového programu jsme zvládly rychle. Poslední hodinu bylo vyhlášení výsledků. Dostali jsme i „Pamětní list“. Tahle soutěž mě bavila. 
(napsala Zuzana Fryntová ze 4.C)

Přípravy byly důkladné – píše o nich Hana Hájková ze 4.A:
Doma jsem vyrobila královskou korunu a jablko pro Karla IV. Ve škole jsme potom dodělali ve skupině královské žezlo a z kartonových desek královský hrad. Přemluvila jsem bráchu, aby mi půjčil brnění a meče. Oblečení na krále Karla IV, bylo těžké sehnat, ale nakonec nám poradila paní učitelka.

S Luckou Vyletovou, Kristýnou Chlíbkovou a Janou Tobiškovou jsme předváděly, jak se žilo na hradech.. Kristýna byla královna, Lucka princezna, Jana a já služebná a chůva. Na královskou hostinu jsme přinesly doopravdický dort a makovotvarohovopovidlový koláč. 
(napsala Barbora Miláčková ze 4.B)

Nejvíce se mi líbila soutěž „Otázky z klobouku“. Vytáhli jsme se dvě otázky a ještě jeden úkol, kde se odpověď kreslila. Nakonec jsme si vybrali jednoho člena skupiny a ten pak vylosoval poslední otázku a bez rad skupinky musel odpovědět. Získaly jsme 10 bodů z deseti, to znamená všechny!
(Aneta Žitná ze 4.B)

Když nám paní učitelka řekla o té soutěži, byl jsem rád. Domluvili jsme si družstvo Pepa Vohralík, Patrik Joška, Patrika Kokyová, Tereza Jošková a já. Hráli jsme mini divadlo, odpovídali na počítači a na otázky z klobouku. Všechno bylo o historii. Bavilo nás to. I jiná družstva plnila podobné úkoly. Nejlepší ze všech bylo družstvo ve složení Tomáš Lochman, David Kroulík, David Voda, Vlastík Erben a Martin Smrček z naší třídy. Měli skoro plný počet bodů (ztratili jen jeden bod). Byl to super týden. 
(Petr Beneš ze 4.A.)


4.A


4.B


4.C


Hrady


Husité


Jan Hus ve 4.A


Jan Hus ve 4.C


Jan Žižka a křižácká vojska


Jan Žižka


Karel IV. a Eliška


Karel IV. stavba mostu


Královské boje


Pamětní list pro každého žáka


Práčata


Trhy


Život na hradě 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A