naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - projekt 5. A cestování po Evropě


Projekt „Cestujeme po Evropě“

U zrodu projektů stál Američan William Kilpatrick, pro nějž projekt představoval především uspořádání učiva na základě řešení konkrétního úkolu.
Tím nejdůležitějším byl pak požadavek, aby se daný úkol co nejvíce blížil skutečné činnosti lidí v běžném životě.
K základním charakteristikám projektu tedy patří praktická užitečnost, utřídění
a opakování probraného učiva, propojení poznatků z různých předmětů – tedy využití mezipředmětových vazeb.

Projekt „Cestujeme po Evropě“, byl završením celé kapitoly učiva ve vlastivědě 5. ročníku o Evropě. Sloužil k efektivnímu shrnutí a opakování učiva s velmi aktivním podílem žáků.

V předmětu vlastivěda
Každý žák zprvu dostal konkrétní úkol: najít co nejvíce informací a zajímavostí o státu, který si sám vylosoval. Tyto shromážděné materiály zpracovat, roztřídit a následně prezentovat jako reklamu cestovní kanceláře na určitou oblast Evropy.Prezentace probíhala vždy v těch skupinách, ke které části Evropy prezentovaný stát náleží /severní Evropa, jižní Evropa,…/. Vzniklá díla si sami žáci vystavili na nástěnném koberci ve třídě.

V matematice dostali žáci za úkol vymyslet slovní úlohu týkající se té země, o které referovali, aby byla dostatečně zajímavá, propracovaná a náležitě náročná.
Tyto úlohy pak ostatní žáci řešili a hodnotili.
Výtvarnou výchovu vedla praktikantka paní Klára Zdechovská, která s dětmi cestovala Evropou - pěšky
                         - po vodě
                         - vlakem
                         - vzduchem
Mezi nejzajímavější patřilo pro žáky asi cestování pěšky, kdy na vlastnoručně namalovaný výkres s krajinou měli otisknout temperou natřené chodidlo vlastní nohy. Legrace si užili nejen při lechtání štětcem na chodidle, ale také při očistě ve studené vodě v rámci otužování.
Při cestování vzduchem vytvořili venku seskupení ve tvaru letadla.Zde si žáci mohli vyzkoušet, zda by uspěli při zahajovacím ceremoniálu 20. Zimních olympijských hrách v Turíně /Vzpomínáte na skokana - lety na lyžích ?/.
Do českého jazyka jsme zařadili popis pracovního postupu takového pokrmu, který je typický pro určitý stát. Z těchto receptů jsme společně sestavili jídelníček.
Evropou žáci 5.A cestovali křížem krážem, navzájem se předháněli, kdo objeví nejvíce zajímavostí, kdo vymyslí nejpropracovanější slovní úlohu, kdo po příbuzenstvu sežene recept typického pokrmu,…
Všichni žáci pracovali, každý se chtěl něčím zviditelnit, proto jsme na závěr, za odměnu, vyhlásili soutěž o „řád jablečného závinu.“ Žáci ve skupinách zápolili o ten nejpovedenější a nejchutnější „český štrúdl.“ A kdo se stal vítězem? Vítězi byli vlastně všichni, protože si ten český dezert upekli a snědli.

Pro krátkou chvíli ukázky některých slovních úloh:
Řecko /Kateřina Jahnová/
Táta, máma, Luboš a Lucka se rozhodli jet do Řecka. Chtějí letět. Dětská letenka stojí 3 800,- Kč a dospělá letenka stojí o 2 450,- Kč více než dětská.
Dvouhvězdičkové ubytování na sedm dní i s polopenzí stojí pro děti 6 100,- Kč /pro 1 dítě/ a pro dospělé / 1 osoba / o 3 100,- Kč více než pro děti. Mají s sebou
59 389,- Kč.
A/ Kolik korun stojí letenka pro oba rodiče?
B/ Kolik korun stojí ubytování pro oba rodiče?
C/ Kolik korun stojí ubytování + let pro děti a rodiče?
D/ Budou jim peníze stačit, jestliže 4 000,- Kč procestují po památkách a 
1 690,- Kč projedí?
E/ Jestli jim to bude stačit, kolik korun jim zbyde?

Španělsko /Aneta Kopečná/
Macháčkovi a jejich přátele Langerovi se rozhodli jet do Španělska k moři. Macháčkovi jeli autobusem, který jel průměrnou rychlostí 60 km/h. a přátele Langerovi jeli autobusem průměrnou rychlostí 70 km/h. Kdo byl u moře dříve a jaký byl časový rozdíl, jestliže vzdálenost byla 2100 km a obě rodiny vyrazili na cestu současně?

                                                             Tř. uč. 5.A Renata Žáková


cestujeme letecky


cestujeme pěšky


cestujeme pěšky


nástěnka


Vaříme evropská jídla


 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A