naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - projekt 5. B Evropa


Projekt Evropa 5.B – březen 2006

Český jazyk – mluvnice
Gramatická správnost psaní vlastních jmen
- státy Evropy
- hlavní města
- abecední pořadí
- určování vzorů podstatných jmen
Český jazyk - literatura
Hledání různých zajímavostí jednotlivých států v encyklopediích
Český jazyk – psaní
Opis textu z encyklopedií
Český jazyk – sloh
Tvorba plakátu na téma: Naše CK Vás zve…..
- každý žák má přidělený jednotlivý stát, vyhledává v encyklopediích, časopisech, v referátech zajímavosti o konkrétním státě

Matematika
Vyjádření dat čísly 
- počet obyvatel
- rozloha
- počet obyvatel hlavního města
- řazení dle počtu obyvatel
Různé slovní úlohy na téma : Evropské státy
- žáci vymýšlejí samostatně různé slovní úlohy, tajenky a kvízy

Vlastivěda
Orientace na mapě
- hledání hlavních měst
- řek
- pohoří
Četba referátů a státech Evropy
Skupinová práce – hledání odpovědí na zadané otázky
Pojem – Evropská unie

Přírodověda
Podnebné pásy – přiřezování jednotlivých států
Různé státy – různí lidé – hledání charakteristiky určitých národů

Výtvarná výchova
Malba vlajek států Evropy
Pracovní činnosti
Nácvik písma – konkrétní evropský stát a hlavní město

Hudební výchova
Poslech státní hymny ČR
- beseda na téma : Proč jsou státní hymny
                              
                                                        Helena Čížková, třídní učitelka
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A