naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - projekt 5. B Evropa


Projekt Evropa 5.B – březen 2006

Český jazyk – mluvnice
Gramatická správnost psaní vlastních jmen
- státy Evropy
- hlavní města
- abecední pořadí
- určování vzorů podstatných jmen
Český jazyk - literatura
Hledání různých zajímavostí jednotlivých států v encyklopediích
Český jazyk – psaní
Opis textu z encyklopedií
Český jazyk – sloh
Tvorba plakátu na téma: Naše CK Vás zve…..
- každý žák má přidělený jednotlivý stát, vyhledává v encyklopediích, časopisech, v referátech zajímavosti o konkrétním státě

Matematika
Vyjádření dat čísly 
- počet obyvatel
- rozloha
- počet obyvatel hlavního města
- řazení dle počtu obyvatel
Různé slovní úlohy na téma : Evropské státy
- žáci vymýšlejí samostatně různé slovní úlohy, tajenky a kvízy

Vlastivěda
Orientace na mapě
- hledání hlavních měst
- řek
- pohoří
Četba referátů a státech Evropy
Skupinová práce – hledání odpovědí na zadané otázky
Pojem – Evropská unie

Přírodověda
Podnebné pásy – přiřezování jednotlivých států
Různé státy – různí lidé – hledání charakteristiky určitých národů

Výtvarná výchova
Malba vlajek států Evropy
Pracovní činnosti
Nácvik písma – konkrétní evropský stát a hlavní město

Hudební výchova
Poslech státní hymny ČR
- beseda na téma : Proč jsou státní hymny
                              
                                                        Helena Čížková, třídní učitelka
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A