naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - projekt 1. B Velikonoce


Velikonoce

Čtyřhodinový projekt třídy 1.C zaměřený na lidové velikonoční zvyky. Projekt vychází z toho, že vejce je symbolem života, naděje, zrození. Proto žáci plní úkoly napsané na částech rozstříhaného vejce , které potom skládají v celek. Za správně splněné úkoly si žáci vystřihnou a dokreslí slepici a kuřátka a vyrobí si velikonoční výzdobu.
Při projektu žáci provádějí tyto činnosti :
Český jazyk
- skládání slov z okruhu . Velikonoce
- skládání slov ze slov
- čtení slov a vět
- pamětné osvojení krátké velikonoční koledy, individuální přednes
- přepis slov
- opis vět
- vyřešení křížovky
Matematika
- sčítání a odčítání v oboru 0 – 20
- vymýšlení jednoduchých slovních úloh
Prvouka 
- jaro, jarní měsíce
- velikonoční zvyky
Praktické činnosti
- obkreslování, vystřihování, lepení


 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A