naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - projekt 1. B Velikonoce


Velikonoce

Čtyřhodinový projekt třídy 1.C zaměřený na lidové velikonoční zvyky. Projekt vychází z toho, že vejce je symbolem života, naděje, zrození. Proto žáci plní úkoly napsané na částech rozstříhaného vejce , které potom skládají v celek. Za správně splněné úkoly si žáci vystřihnou a dokreslí slepici a kuřátka a vyrobí si velikonoční výzdobu.
Při projektu žáci provádějí tyto činnosti :
Český jazyk
- skládání slov z okruhu . Velikonoce
- skládání slov ze slov
- čtení slov a vět
- pamětné osvojení krátké velikonoční koledy, individuální přednes
- přepis slov
- opis vět
- vyřešení křížovky
Matematika
- sčítání a odčítání v oboru 0 – 20
- vymýšlení jednoduchých slovních úloh
Prvouka 
- jaro, jarní měsíce
- velikonoční zvyky
Praktické činnosti
- obkreslování, vystřihování, lepení


 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A