naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Školní Filipojakubská noc


Školní Filipojakubská noc

30. duben se jako každý rok traduje rejem čarodějnic. Naše základní škola tento den pojala jako projektový pod názvem: „Den čarodějnic a kouzelníků.“Měl být vyvrcholením soutěžního celoměsíčního úsilí v získávání tzv. kreditů /bodů/. Jednotlivé třídy se mohly prezentovat v různých disciplínách, jako např. v tvorbě maňásků, loutek, v kresbě, v literární tvořivosti, ve výzdobě tříd a v uskutečnění „dobrého skutku,“který si jednotlivé třídy samy vymyslely.

Druhé třídy zařadily v rámci tohoto projektu dne 28.4.2008 „Školní Filipojakubskou noc“/dřívější označení dne čarodějnic/.
V čem spočívala:
Žáci se měli na 18.00 hodinu dostavit do svých tříd.Podmínkou pro účast byla karimatka, spacák, baterka a kouzelný kámen. Rodiče zajistili dokonalé občerstvení po celou dobu až do následujícího dne konče obědem.
Program byl zahájen v tělocvičně kouzelnickým zaklínadlem: 
                                                     „Ábr, fábr, domine,
                                                     ať zlé kouzlo pomine!
                                                     Žabí oči, muří nožka,
                                                     zavřete tedˇvšichni očka.
                                                     Hromy, blesky, zaklínání,
                                                     Ať se zdaří čarování.“
S bojovým pokřikem(„Dneska máme príma den, celý večer čarujem!“) jsme vstoupili do soutěží.Čarodějní učni byli rozděleni do čtyřčlenných družstev, přemísťujících se z mety na metu v začarovaných kruzích /obručích/. Plnili jednotlivé úkoly, které hodnotily vrchní čarodějky Ataner, Aneleh a Ydnev. Též zapisovaly získané body na kouzelnický klobouk příslušného družstva. Soutěžní zápolení proběhlo v bojovém duchu a ti nejlepší byli odměněni.
Venku už se setmělo, pravý strašidelný čas, a tak mohla vypuknout „stezka odvahy“ po tajemných prostorách školy. Kontrolou zdárného zvládnutí stezky byl nejen podpis čarodějných učňů na pamětní arch, ale také donáška vlastního kouzelného kamenu do své třídy, kde již čekala sladká odměna a čarodějka s čarováním a kouzly.
Noc pokročila, úkoly byly splněny a nastal nejvytouženější okamžik večera – ustlat si spacák, přitulit plyšového mazlíčka a pěkně usnout za tichého vyprávění pohádky a mihotajícího se světýlka solné lampy.“Dobrou noc!“
Kdo přečkal kouzelnou noc bez úhony, byl obdařen Pamětním listem.
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se postarali o bohaté občerstvení a odměny.
Čarodějky: II.A - ATANER
                II.B - ANELEH
                II.C - YDNEV
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje