naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Společný projekt 2. ročníků: „Probouzení jara“


Společný projekt 2. ročníků: „Probouzení jara“

Jaro je symbolem probouzení tvořivosti, fantazie, aktivity a všeho, co je potřeba k výchově nové generace.
A proto jsme využili nabídky pana Jiřího Smitky, zapojit se do projektu pod názvem „Probouzení jara.“ Je určen pro žáky mateřských a základních škol ve věku od 3 – 10 let.A cílem je
- vést děti k lásce a ohleduplnosti k přírodě a k sobě navzájem
- rozvíjet fantazii a tvořivost
- umožnit dětem aktivně se podílet na zlepšení životního prostředí
- vést děti k samostatnosti
- zprostředkovat vzájemnou komunikaci mezi zúčastněnými třídami a předávat si navzájem své postřehy, nápady, ale i dotazy a připomínky.

Stromy jsou odedávna symbolem dokonalosti, užitku, čistoty a zdraví.Než vyrostou do své krásy, jako nádherné vzrostlé stromy, je třeba od jejich pěstitelů hodně trpělivosti, péče a tolerance.Mladou generaci je třeba vést a vychovávat ke vztahu k přírodě a její ochraně. Je důležité jí ukázat na příkladu mladého semínka měnícího se ve strom obrovskou sílu života, moudrost a krásu přírody.
Základní myšlenka celého projektu je, že si každé dítě zasadí semínko stromu do svého květináčku a bude pozorovat, jak klíčí a mění se v malý stromek. Na závěr dojde ke společnému zasazení na místo, kde vznikne jedinečný a na světě ojedinělý les zasazený dětskýma rukama.
Než přistoupíme k praktickým činnostem, musíme být nejdříve vybaveni po stránce teoretické. Proto jsme využili možnosti navštívit Semenářský závod v Týništi nad Orlicí,kde vznik „nového života“ vlastně začíná. Žáci se zde seznámili, pod odborným výkladem pí. ing. Hlavové, jak získat, ošetřit a uchovávat semínka jednotlivých druhů stromů.
Další etapou byla exkurze do Lesoškolek v Polánkách nad Dědinou. Zde pod vedením pana Rotta jsme pronikli do problému nám již bližšího, a to je sázení stromečků. Ne nadarmo se tomuto místu říká „školka.“ Své oddělení mají stromečky dvouleté, tříleté a ty starší putují do svých domovských lesů. Nejzajímavějším okamžikem pro děti byla ukázka tzv. školkování /sázení stromků strojem/. Zde přišla na pomoc mechanizace, ale lidská ruka několika pracovitých sazečů byla zapotřebí.Děti zde mohly vidět, jak „nový život“
začíná, ale také, jak končí. Míjel nás obrovský tahač plně naložený dlouhými kládami. Všichni plni dojmů jsme odcházeli do školy s odhodláním, že už jsme dostatečně teoreticky vybaveni a můžeme se pustit do praktických činností.
Mezi třídami jsme si rozdělili semínka jednotlivých druhů stromů např. smrk ztepilý, borovice lesní,modřín opadavý, jedle bělokorá,…a dali na mokrou vatu naklíčit. Po několika týdnech jsme naklíčená semínka zasadili do zeminy, nyní zaléváme, očima popotahujeme a čekáme. Za dva až tři roky malé semenáčky slavnostně půjdeme vsadit do lesa.
Až budete mít náhodou cestu lesem kolem pamětního kamene, tak si vzpomeňte, že žáci třebechovické školy uskutečnili čin, který bude přínosem nejen pro nás, ale především pro budoucí generace.
                                                                                 Za 2. roč. uč. Renata Žáková
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A