naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Projekt: „Podzimní pohádková příroda ve III.A“


Projekt: „Podzimní pohádková příroda ve III.A“

Při pohledu z okna na krásně a bohatě zbarvenou přírodu jsme zatoužili ukrojit si alespoň kousek a vnést ho přímo k nám do III.A.Pár takových chvilek zadívání a nápad byl na světě!
Rozhodli jsme se, že v týdnu před podzimními prázdninami se ve III. A budeme “toulat“ podzimem. 
Do jednotlivých předmětů jsme zařazovali činnosti s podzimní tématikou.
V českém jazyce jsme pracovali s básničkou Říjen, ve které jsme počítali věty, slova, určovali, zda se jedná o věty jednoduché či složené, počítali a správně jsme podtrhávali podstatná jména a slovesa, dávali věty do rozkazovacího způsobu atd. Nakonec se žáci snažili básničku bezchybně přepsat.
V hodině matematiky se žáci rozdělili do skupin:
Říjňáci-Honzík Jirásek,Jindra Holler, Matěj Trnka, Ondra Hájek, Honzík Procházka;
Barevný lístek- Vojta Buchta, Vojta Hájek, Dana Šolínová, Jana Šolínová;
Listopaďáci – Veronika Černá, Danek Dušek, Martin Janečka, Pepíček Chráska, Klára Čudová;
Kaštánci- Kateřina Maršíková, Jana Jarkovská, Venda Musil, Veronika Stodůlková,Nikola Koubová;
Fanfulínek- Adrianka Čížková, Anička Nožičková, Nicola Chudomská, Kateřina Šedinová a Jitka Nyškovská.
Zde už začal urputný soutěživý boj na stanovištích../I když žáci pracovali v družstvech, ve výsledku se každému přičetly body jako jednotlivci/. Žáci řešili slovní úlohu na téma:Kdo nasbíral nejvíce kaštanů a žaludů pro zvířátka? O kolik zvířátek se hajný stará v oboře?Snažili se správně složit rozstříhané podzimní básničky, napsat pranostiku, která je napsaná bez mezer – správně, vymyslet co nejvíce názvů písniček, kde se zpívá o podzimu nebo o lese…
Tím jsme navázali na hodinu prvouky , kde jsme poznávali houby podle atlasu, učili jsme se správně pojmenovat části těla hub, dělili jsme je na jedlé a jedovaté a v závěru hodiny jsme si udělali výstavku z donesených exemplářů. Zarýmovali jsme si v básničce Houby a zanotovali již známou písničku Hádaly se houby.
V hodině literární výchovy jsme si přečetli pár ukázek o lesních skřítcích,ve kterých jsme se dozvěděli kde žijí, čím se živí, jak pomáhají nebo škodí lidem…
Touha vyrobit si takového skřítka PODZIMNÍČKA byla veliká a dětská fantazie ještě větší. A tak si žáci utvořili dvojice a než bys řekl „švec“ dali hlavy dohromady a pod rukama jim jen rostla výroba toho „pravého“ skřítka. Při práci dětem hrály ruce šikovností, nápaditostí a zručností. Zde se učily si navzájem pomáhat,, přijímat názor druhého, prostě pracovat kolektivně, v týmu. Radost a nadšení z hotového výrobku se promítl i ve slohovém útvaru, kde nás žáci blíže seznamují se skřítkem, či strašidýlkem buď pouze popisem- jak se jmenují, kde žijí, jak slouží lidem…nebo pohádkou. Všichni si s tím dali práci, protože při „prezentaci“ chtěli být ti nejlepší./ Vždyť už jen názvy samé mluví za mnohé-Sampír hrozný, strašidýlko Emílek, skřítek Chůvička, Lesníček, Chlupáček, Střapáček, Šamšulínek, Jehláček, Hrombukdub, Velký čumáček, Hejkalovec lesní, skřítek Vochomůrka, rusalka Terezka…/.
A kteří byli ti nej…?Nedalo se vyhodnotit. Byli zde skřítci nejnápaditější, nejvýraznější, nejpřítulnější, nejzajímavější,nejjednodušší, nejmilejší, nejmenší, největší, nejpodzimější, nejpodivnější, nejroztomilejší,…
Za skřítky PODZIMNÍČKY vyhráli všichni , ale dvoudenní projekt: „Podzimní pohádková příroda“ má přeci vítěze. A to je ten, kdo nasbíral do svého košíčku nejvíce hříbků.
1.-2. místo /11hříbků/ : J. Nyškovská, A. Nožičková
3.-4. místo /10hříbků/ : A. Čížková, N. Chudomská
5. místo / 9 hříbků/ : K. Šedinová
6. místo / 6 hříbků/ : J.Chráska
7. – 10. místo / 5 hříbků / : D. Šolínová, V. Černá, M. Janečka, K. Čudová
11. – 15. místo / 4 hříbky/ : J.Jirásek, J. Holler, M. Trnka, J. Šolínová, D. Dušek
16. – 24. místo / 3 hříbky/ : O. Hájek, J. Procházka, V. Buchta, V. Hájek, K. Maršíková, J. Jarkovská, V. Musil, N. Koubová, V. Stodůlková.

Závěrem bych chtěla moc pochválit všechny žáky III.A.V období dvou dnů potvrdili, že jejich fantazie je bohatá,nápaditá a hodna ocenění. Ukázali, že dokáží pracovat v týmu i samostatně, s radostí, se zápalem a s nadšením. A to je pro pedagoga to nejlepší vysvědčení.

Ukázky některých dětských prací:

Strašidýlko Hejkalovec lesní
Má zvířecí pusu. Živí se sušenkami s medem a je hodný k lidem. Měří asi 30 cm a má červený obličej. Má malé krátké nohy a chodí bos. Ruce má malé, prsty droboučké. Dožívá se 300 let, na hlavě nosí klobouk ze slámy. Straší všechny zlé děti i dospělé.
/Pepíček Chráska a Vojta Buchta/

Hrombukdub
Je skřítek, který má rád bažinu. Je to vzácný tvor. Žije sám, a když přijde člověk, tak se stane pařezem. Je hodně hlučný a vydává různé skřeky. Je to velký divoch, cáká kolem sebe bažinu a je rád, když někoho vyděsí.Živí se hmyzem, trávou a žábami. Každý večer za úplňku hraje s ještěrkami a ropuchami Člověče, nezlob se!“
/ Adrianka Čížková a Anička Nožičková/

skřítek Vochomůrka
Je mu 150 let. Bydlí v pařezu u rybníka Blátovce. Největší jeho pochoutkou jsou bobule, které si sbírá nedaleko lesa. Chodí si pro vodu do rybníka Blátovce. Rád se prochází lesem a sbírá houby.
/ Nikolka Koubová/

strašidýlko Jehláček
Bylo jednou jedno strašidýlko, které se jmenovalo Jehláček. Bydlelo v jedné staré mechové chaloupce v jedlovém lese, kde bylo pořád rušno. Jehláček kamarádil se všemi zvířátky z okolí.Byl to Lojza Jezevec, Slávek Veverka, Ferda Myšák, Tonda Želvička, Boris Medvěd,Pepa Prasátko, Jára Králíček a Matěj Krtek.Navzájem si pomáhali a měli se dobře.
/Verunka Stodůlková/ 
                                                                                          uč. III. A – Renata Žáková
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A