naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Projekt: „Podzimní pohádková příroda ve III.A“


Projekt: „Podzimní pohádková příroda ve III.A“

Při pohledu z okna na krásně a bohatě zbarvenou přírodu jsme zatoužili ukrojit si alespoň kousek a vnést ho přímo k nám do III.A.Pár takových chvilek zadívání a nápad byl na světě!
Rozhodli jsme se, že v týdnu před podzimními prázdninami se ve III. A budeme “toulat“ podzimem. 
Do jednotlivých předmětů jsme zařazovali činnosti s podzimní tématikou.
V českém jazyce jsme pracovali s básničkou Říjen, ve které jsme počítali věty, slova, určovali, zda se jedná o věty jednoduché či složené, počítali a správně jsme podtrhávali podstatná jména a slovesa, dávali věty do rozkazovacího způsobu atd. Nakonec se žáci snažili básničku bezchybně přepsat.
V hodině matematiky se žáci rozdělili do skupin:
Říjňáci-Honzík Jirásek,Jindra Holler, Matěj Trnka, Ondra Hájek, Honzík Procházka;
Barevný lístek- Vojta Buchta, Vojta Hájek, Dana Šolínová, Jana Šolínová;
Listopaďáci – Veronika Černá, Danek Dušek, Martin Janečka, Pepíček Chráska, Klára Čudová;
Kaštánci- Kateřina Maršíková, Jana Jarkovská, Venda Musil, Veronika Stodůlková,Nikola Koubová;
Fanfulínek- Adrianka Čížková, Anička Nožičková, Nicola Chudomská, Kateřina Šedinová a Jitka Nyškovská.
Zde už začal urputný soutěživý boj na stanovištích../I když žáci pracovali v družstvech, ve výsledku se každému přičetly body jako jednotlivci/. Žáci řešili slovní úlohu na téma:Kdo nasbíral nejvíce kaštanů a žaludů pro zvířátka? O kolik zvířátek se hajný stará v oboře?Snažili se správně složit rozstříhané podzimní básničky, napsat pranostiku, která je napsaná bez mezer – správně, vymyslet co nejvíce názvů písniček, kde se zpívá o podzimu nebo o lese…
Tím jsme navázali na hodinu prvouky , kde jsme poznávali houby podle atlasu, učili jsme se správně pojmenovat části těla hub, dělili jsme je na jedlé a jedovaté a v závěru hodiny jsme si udělali výstavku z donesených exemplářů. Zarýmovali jsme si v básničce Houby a zanotovali již známou písničku Hádaly se houby.
V hodině literární výchovy jsme si přečetli pár ukázek o lesních skřítcích,ve kterých jsme se dozvěděli kde žijí, čím se živí, jak pomáhají nebo škodí lidem…
Touha vyrobit si takového skřítka PODZIMNÍČKA byla veliká a dětská fantazie ještě větší. A tak si žáci utvořili dvojice a než bys řekl „švec“ dali hlavy dohromady a pod rukama jim jen rostla výroba toho „pravého“ skřítka. Při práci dětem hrály ruce šikovností, nápaditostí a zručností. Zde se učily si navzájem pomáhat,, přijímat názor druhého, prostě pracovat kolektivně, v týmu. Radost a nadšení z hotového výrobku se promítl i ve slohovém útvaru, kde nás žáci blíže seznamují se skřítkem, či strašidýlkem buď pouze popisem- jak se jmenují, kde žijí, jak slouží lidem…nebo pohádkou. Všichni si s tím dali práci, protože při „prezentaci“ chtěli být ti nejlepší./ Vždyť už jen názvy samé mluví za mnohé-Sampír hrozný, strašidýlko Emílek, skřítek Chůvička, Lesníček, Chlupáček, Střapáček, Šamšulínek, Jehláček, Hrombukdub, Velký čumáček, Hejkalovec lesní, skřítek Vochomůrka, rusalka Terezka…/.
A kteří byli ti nej…?Nedalo se vyhodnotit. Byli zde skřítci nejnápaditější, nejvýraznější, nejpřítulnější, nejzajímavější,nejjednodušší, nejmilejší, nejmenší, největší, nejpodzimější, nejpodivnější, nejroztomilejší,…
Za skřítky PODZIMNÍČKY vyhráli všichni , ale dvoudenní projekt: „Podzimní pohádková příroda“ má přeci vítěze. A to je ten, kdo nasbíral do svého košíčku nejvíce hříbků.
1.-2. místo /11hříbků/ : J. Nyškovská, A. Nožičková
3.-4. místo /10hříbků/ : A. Čížková, N. Chudomská
5. místo / 9 hříbků/ : K. Šedinová
6. místo / 6 hříbků/ : J.Chráska
7. – 10. místo / 5 hříbků / : D. Šolínová, V. Černá, M. Janečka, K. Čudová
11. – 15. místo / 4 hříbky/ : J.Jirásek, J. Holler, M. Trnka, J. Šolínová, D. Dušek
16. – 24. místo / 3 hříbky/ : O. Hájek, J. Procházka, V. Buchta, V. Hájek, K. Maršíková, J. Jarkovská, V. Musil, N. Koubová, V. Stodůlková.

Závěrem bych chtěla moc pochválit všechny žáky III.A.V období dvou dnů potvrdili, že jejich fantazie je bohatá,nápaditá a hodna ocenění. Ukázali, že dokáží pracovat v týmu i samostatně, s radostí, se zápalem a s nadšením. A to je pro pedagoga to nejlepší vysvědčení.

Ukázky některých dětských prací:

Strašidýlko Hejkalovec lesní
Má zvířecí pusu. Živí se sušenkami s medem a je hodný k lidem. Měří asi 30 cm a má červený obličej. Má malé krátké nohy a chodí bos. Ruce má malé, prsty droboučké. Dožívá se 300 let, na hlavě nosí klobouk ze slámy. Straší všechny zlé děti i dospělé.
/Pepíček Chráska a Vojta Buchta/

Hrombukdub
Je skřítek, který má rád bažinu. Je to vzácný tvor. Žije sám, a když přijde člověk, tak se stane pařezem. Je hodně hlučný a vydává různé skřeky. Je to velký divoch, cáká kolem sebe bažinu a je rád, když někoho vyděsí.Živí se hmyzem, trávou a žábami. Každý večer za úplňku hraje s ještěrkami a ropuchami Člověče, nezlob se!“
/ Adrianka Čížková a Anička Nožičková/

skřítek Vochomůrka
Je mu 150 let. Bydlí v pařezu u rybníka Blátovce. Největší jeho pochoutkou jsou bobule, které si sbírá nedaleko lesa. Chodí si pro vodu do rybníka Blátovce. Rád se prochází lesem a sbírá houby.
/ Nikolka Koubová/

strašidýlko Jehláček
Bylo jednou jedno strašidýlko, které se jmenovalo Jehláček. Bydlelo v jedné staré mechové chaloupce v jedlovém lese, kde bylo pořád rušno. Jehláček kamarádil se všemi zvířátky z okolí.Byl to Lojza Jezevec, Slávek Veverka, Ferda Myšák, Tonda Želvička, Boris Medvěd,Pepa Prasátko, Jára Králíček a Matěj Krtek.Navzájem si pomáhali a měli se dobře.
/Verunka Stodůlková/ 
                                                                                          uč. III. A – Renata Žáková
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A