naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Čertoviny


Čertoviny

jednodenní program ve 4.A dne 5.12.

Organizace: 
- výzdoba třídy (obrázky čertů, úprava lavic)
- oblečení žáků (černé nebo červené, čertovské doplňky)
- rozdělení do skupin po třech

Český jazyk
- čertovská křížovka (slovní druhy, vzory podstatných jmen rodu středního)
- hledání synonym ke slovu čert
- vypravování podle obrázkové osnovy
- sestavování vět – pořekadel, kde se vyskytuje slovo čert, jejich vysvětlení
- pohádky, ve kterých vystupují čerti
- poslech pohádky

Matematika
- sestavování rozstříhaného obrázku čerta – pokud správně vypočítají příklad, mohou si vzít část obrázku s výsledkem ( písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení)
- řešení šifry (pamětné počítání do 1 000)

Výtvarná výchova
- proporce postavy – postava čerta

                                                                                         Z.Kyralová, třídní učitelka
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje