naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Mé město-Třebechovice pod Orebem


Mé město-Třebechovice pod Orebem
Týdenní projekt 4.A /od 12.-16.10.2009/

Vlastivěda
-Místo, v němž žijeme
:charakteristika místní krajiny – poloha, území, nejbližší okolí
-Vycházka na Oreb – naučná stezka
:historická a zeměpisná data
-Návštěva Městského úřadu – znak města
:práce s turistickou mapou
:busty, sochy významných rodáků

Literární výchova
- historie
: četba starých pověstí z třebechovických kronik
: „Staré Třebechovice“ –DVD / počítačová učebna- plátno/
: čerpání informací o Třebechovicích z PC, knih, brožur, třebechovického Haló,…
: výtah z knihy Třebechovice: kolik mlýnů bylo na řece Dědině 

Výtvarná výchova
- zpracování informací do tzv. „Myšlenkových map“ /skupinová práce/
- vycházka do města –socha, busta, plastika významných osobností města

Matematika
- počítání schodů do vrchu Oreb
- počítání- kolik bylo na řece Dědině mlýnů

Městská knihovna
- beseda : “Významní rodáci“ /paní Ruckerová/

Pracovní činnosti
-maketa domu /karton/ - prostorová kompozice /náměstí/- práce ve dvojicích

Sloh
-„Co vypráví třebechovické domy“- práce ve dvojicích
-„ Co bych si přál(a), aby se v Třebechovicích změnilo“

Hudební výchova
- písnička: „Jsou mlynáři“

Pomůcky:
PC, třebechovické pověsti /kronika/, časopisy Haló, brožury, DVD- „Staré Třebechovice“, pohledy, obrazová dokumentace

„Mé město Třebechovice pod Orebem“
V hodinách vlastivědy se žáci 4. ročníku blíže seznamují s místem a charakteristikou krajiny, v níž žijí. Zde se tímto nabízí využít formu „projektového vyučování.“ V týdnu od 12.- 16.10.2009 se žáci 4.A zabývali skoro ve všech předmětech městem, v němž žijí, a to Třebechovicemi pod Orebem.
V hodinách jsme besedovali o „našem městě,“co můžeme vidět, navštívit, co je nového, co se nám líbí, ale také, co bychom opravili, změnili nebo úplně zrušili.
Z dotazníku, co dětem ve městě nejvíce schází, vyšlo:
1/ MC Donald, KFC,Pizzerie, supermarket
2/ Kino,lepší divadlo
3/ Aqua park, sportovní hala, jízdárna
4/ Krytá zastávka u kašny na náměstí, lepší vlakové nádraží.

Ze současnosti jsme se vrátili zpět do minulosti, jak vlastně Třebechovice vznikly.Použili jsme k tomu DVD „Staré Třebechovice,“ úryvky z třebechovických kronik, nesměly chybět i úsměvné příběhy ze starých pověstí. Informace si sami žáci doplňovali při práci na PC, z donesených knih a jiných materiálů. Vyrazili jsme též na náměstí, navštívili Městský úřad a prošli „Naučnou stezku“ přes Oreb. V hodinách výtvarné výchovy žáci ve skupinách získané informace zpracovávali do tzv. „Myšlenkových map.“Každé družstvo si vybralo jiné téma ke zpracování a podtržené téma prezentovali před ostatními spolužáky.
1.skupina: Nožičková A., Čížková A., Koubová N.: historie města, hasiči, významné památky
2.skupina:Hájek O., Trnka M.: historie města, Betlém, znak města
3.skupina: Černá V.,Nyškovská J.,Černáková M., Jarkovská J.:město jako celek, Oreb
4.skupina: Chráska J., Šedinová K., Maršíková K., Chudomská N.: historie města, Betlém, kašna, znak města
5.skupina: Šolínová D., Šolínová J., Stodůlková V.,Hájek V.: historie města, znak města
6.skupina: Janečka M., Holler J., Jirásek J., Buchta V., Musil V.: historie města, hasiči

Při pracovních činnostech žáci ve dvojicích vyráběli makety domů z náměstí, které zdobili vývěsními štíty.
Radnice- Nožičková a., Čížková A.
Pekařství- Černá V, Procházka J.
Řezník – Musil V., Buchta V.
Černý kůň – Holler J.,Hájek O.
Kostel sv. Ondřeje- Jirásek J., Janečka M.
Cukrář – Nyškovská J., Chudomská N.
Lékárna – Chráska J. 
Zlatnictví- Šedinová K., Maršíková K.
Hodinářství – Dušek D., Trnka M.
Obuvnictví – Šolínová D., Stodůlková V.
Kovář – Hájek V., Šolínová J.
Mlékárna – Koubová N.,Černáková M.
V této hodině jsem žákům četla úsměvné úryvky ze starých pověstí.
Při práci zbyl čas i na písničku „ Jsou mlynáři chlapi, chlapi,“ když jsme zjistili, kolik bylo na řece Dědině mlýnů.
V hodině slohu žáci vymýšleli příběh na téma:“Co vypráví třebechovické domy“ / jejichž makety vyrobili/.

Ukázky některých z nich:
O zlaté pekárně
Byla jednou jedna pekárna, které se říkalo „zlatá,“ protože měla dobré pečivo.Jednoho dne do pekárny přišla stará paní a přála si jeden rohlík s mákem. Poděkovala a odešla. Druhý den přišla zase a pekaři dala zlatý proutek a říkala: „Pekaři, až nebudeš mít pečivo dobré, tak mávni proutkem a přej si, aby tvoje pečivo bylo zase dobré. A jednoho dne se stalo, že pečivo nebylo dobré. Tak pekař mávl proutkem a pečivo chutnalo zase jako dřív. Tak pekař byl spokojený. 
/ Veronika Černá, Honzík Procházka/

Radnice
Na radnici je jeden sklad č.13.Do toho skladu se všichni bojí chodit, protože když má někdo na zádech krvavou ruku, tak se tam navždy ztratí. Když přišla jednou na radnici paní, řekla: „Rychle mi přineste pytle do popelnic!“ Paní, která pracovala na radnici jí řekla: „Jestli je potřebujete tak rychle, tak si tam do skladu č.13 dojděte sama.“ Ta paní si sundala bundu a šla. Paní, která pracuje na radnici si všimla, že ta paní má na zádech tu krvavou ruku. Tak se ta nevychovaná paní, která neumí ani poprosit, v tom skladu navždy ztratila. 
/ Anička Nožičková, Adrianka Čížková/

Obuvnictví
Tento dům měl hodně majitelů. Později se tam začala prodávat obuv a všelijaké vložky do bot. Jelikož s tím majitel budovy nesouhlasil, tak se z toho udělala prodejna cukroví. Po několika měsících se majitel odstěhoval a budova byla bez majitele. Proto se budovy ujal nový prodejce a zas se tam začaly prodávat boty. Ty se pěkně prodávaly a majitel vydělával hodně peněz. Ale za peníze, které se vydělaly se kupovaly nové boty a to majitele přestalo bavit. Proto se za vydělané peníze postavila dílna a boty si začal vyrábět sám. Po letech se dílna zbourala a přesunula dozadu za obchod. Budova byla stejně velká, ale místo na prodej se zmenšilo. Tam, kde byly vystavené boty se začaly vyrábět boty nové a tak to funguje dodnes.
/ Veronika Stodůlková, Dana Šolínová/

Na závěr projektu jsme navštívili Městskou knihovnu, kde si pro nás paní Ruckerová připravila besedu na téma: „Významní rodáci.“
Týden rychle utekl. O našem městě jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací. Vystavět takto krásné město dalo našim předkům jistě mnoho práce. Vážíme si toho a rčení: „Všude dobře, doma nejlépe“ je pravda. TADY JSME DOMA!
Za třídu 4.A uč. Renata Žáková
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje