naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Moje město


Týdenní projekt v prvouce na téma Moje město
pracovala třída 3.A

CÍL : znát a umět pojmenovat budovy a památná místa ve městě, získat 
        a podat potřebné informace
        vytvořit plánek části města

činnosti : hra ŽRALOK pro objevení tématu projektu (M_ _ E _ Ě_ T _ ) 
              práce s učebnicí a Třebechovickým HALÓ
              důležitá místa a budovy ve městě
              kam rád chodím, co bych ukázal kamarádovi

              dopravní ruch ve městě, seznámení s výstražnými tabulemi a dopravními
              značkami, chování chodců
              kreslení vlastních výstražných nápisů

              vycházka po vybrané trase, zápis důležitých nebo zajímavých informací, které
              použijeme do plánku

              práce ve skupinách - třídění obrázků, rozdělení úkolů
                                          - tvorba plánku centra města
                                          - doplnění získaných informací

práce ve dvojicích, pomoc návštěvníkům města – Promiňte, jak se dostanu k… ? Kde najdu…? 

Hodnocení práce učitelem, sebehodnocení dětí.
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje