naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Projekt prvních tříd - My se čertů nebojíme - s pohádkou v pekle


Projekt prvních tříd - My se čertů nebojíme - s pohádkou v pekle
Projektu se zúčastnily 1.A,1.B a 1.C - dne 4.12 2009

Čert,Mikuláš ,andělé i jiné pohádkové postavy se promítly do práce ve všech vyučovacích předmětech.
Na úvod se uskutečnila v tělocvičně přehlídka masek-děti představily své pohádkové postavy,společně si zahrály soutěže a zatančily si na písničky z pohádek.

ČESKÝ JAZYK - poslech pohádek-Čertovské pohádky
                      - nácvik básní s mikulášskou tematikou
                      -tvoření vět a přiřazování vět k obrázku -práce ve dvojicích
                      - vyprávění a popis - maska,postava z pohádky
                      - psaní slov a krátkých vět

MATEMATIKA -počítání s čertíkem
                      - práce skupin
                      - příklady z čertova pytle
                      - řešení slovních úloh

PRVOUKA- Počátek adventu-lidové zvyky
                      - chování na náměstí
                      -dokreslení obrázků pohádkových postav

VÝTVARNÁ VÝCHOVA -omalovánky
                      - malba - Čerti,andělé.Mikuláš - vosková technika
                      - kresba -Mikulášův koš s nadílkou

PRACOVNÍ ČINNOSTI - výroba masek
                      - výzdoba třídy
                      - vystřihovánky -Mikuláš,čert, anděl

TĚLESNÁ VÝCHOVA - přehlídka masek
                      - hry,soutěže
                      - taneční rej

Závěrem dne byla bohatá "Mikulášská nadílka" od Mikuláše,čerta a anděla.
                                                                                              Vendula Fejglová
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A