naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Projekt prvních tříd - My se čertů nebojíme - s pohádkou v pekle


Projekt prvních tříd - My se čertů nebojíme - s pohádkou v pekle
Projektu se zúčastnily 1.A,1.B a 1.C - dne 4.12 2009

Čert,Mikuláš ,andělé i jiné pohádkové postavy se promítly do práce ve všech vyučovacích předmětech.
Na úvod se uskutečnila v tělocvičně přehlídka masek-děti představily své pohádkové postavy,společně si zahrály soutěže a zatančily si na písničky z pohádek.

ČESKÝ JAZYK - poslech pohádek-Čertovské pohádky
                      - nácvik básní s mikulášskou tematikou
                      -tvoření vět a přiřazování vět k obrázku -práce ve dvojicích
                      - vyprávění a popis - maska,postava z pohádky
                      - psaní slov a krátkých vět

MATEMATIKA -počítání s čertíkem
                      - práce skupin
                      - příklady z čertova pytle
                      - řešení slovních úloh

PRVOUKA- Počátek adventu-lidové zvyky
                      - chování na náměstí
                      -dokreslení obrázků pohádkových postav

VÝTVARNÁ VÝCHOVA -omalovánky
                      - malba - Čerti,andělé.Mikuláš - vosková technika
                      - kresba -Mikulášův koš s nadílkou

PRACOVNÍ ČINNOSTI - výroba masek
                      - výzdoba třídy
                      - vystřihovánky -Mikuláš,čert, anděl

TĚLESNÁ VÝCHOVA - přehlídka masek
                      - hry,soutěže
                      - taneční rej

Závěrem dne byla bohatá "Mikulášská nadílka" od Mikuláše,čerta a anděla.
                                                                                              Vendula Fejglová
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A