naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Projektový den-OLYMPIJSKÉ HRY


Projektový den-OLYMPIJSKÉ HRY

V den zahájení XXI.ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER v KANADSKÉM VANCOUVERU, proběhl v naší třídě 4.B - projektový den. První hodina byla zaměřena na výrobu vlajek a dalšího materiálu, neboť si děti měly určit za jaký stát budou soutěžit. Druhá hodina, kdy děti byly již ustrojeny do oblečení v národních barvách jimi zvolených států, za které soutěžily po jednotlivých skupinách, odpovídaly na otázky týkající se těchto her. Za správné odpovědi pak získávaly body ve formě olympijských kruhů. Celkem soutěžilo šest družstev-států. Jedním z úkolů byl i ten, že děti určovaly slovní druhy z písemných materiálů, které si doma připravily. V rámci geometrie-prostorové orientace, žáci řešili doplňovačku a kvízy. Celý den byl ukončen v tělocvičně, kde probíhaly sportovní soutěže družstev, při kterých se děti od sebe odlišovaly čelenkami s vlajkami států, které si zhotovily v úvodní hodině. Úplně na závěr po vyhodnocení projektového dne, jsme si zazpívali olympijskou píseň za doprovodu kytary. Při rozchodu jsme si slíbili, že budeme hodně fandit našim reprezentantům! 
                                                                                                Helena Čížková 
                                                                                                 třídní učitelka
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje