naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Projektový den-OLYMPIJSKÉ HRY


Projektový den-OLYMPIJSKÉ HRY

V den zahájení XXI.ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER v KANADSKÉM VANCOUVERU, proběhl v naší třídě 4.B - projektový den. První hodina byla zaměřena na výrobu vlajek a dalšího materiálu, neboť si děti měly určit za jaký stát budou soutěžit. Druhá hodina, kdy děti byly již ustrojeny do oblečení v národních barvách jimi zvolených států, za které soutěžily po jednotlivých skupinách, odpovídaly na otázky týkající se těchto her. Za správné odpovědi pak získávaly body ve formě olympijských kruhů. Celkem soutěžilo šest družstev-států. Jedním z úkolů byl i ten, že děti určovaly slovní druhy z písemných materiálů, které si doma připravily. V rámci geometrie-prostorové orientace, žáci řešili doplňovačku a kvízy. Celý den byl ukončen v tělocvičně, kde probíhaly sportovní soutěže družstev, při kterých se děti od sebe odlišovaly čelenkami s vlajkami států, které si zhotovily v úvodní hodině. Úplně na závěr po vyhodnocení projektového dne, jsme si zazpívali olympijskou píseň za doprovodu kytary. Při rozchodu jsme si slíbili, že budeme hodně fandit našim reprezentantům! 
                                                                                                Helena Čížková 
                                                                                                 třídní učitelka
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A