naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Nejste v tom sami - soutěžíme a sportujeme s Vámi


Nejste v tom sami - soutěžíme a sportujeme s Vámi

Čím více se blížil datum zahájení XXI. ZOH ve Vancouveru, tím více se ve třídě diskutovalo. Téma dalšího projektového vyučování tak bylo na světě. I když jsme nemohli být přímo v dějišti konání ZOH, snažili jsme si udělat „domácí“ ZOH ve své třídě IV.A se spolužáky.
Téma projektu tedy zní:“ Nejste v tom sami- soutěžíme a sportujeme s Vámi!“/Aneb ZOH ve IV.A-v době od zahájení ZOH ve Vancouveru až po jejich ukončení:od 12.2. – 28.2.2010/

V úvodu se žáci a žákyně rozdělili do dvojic /jedna trojice/, zvolili si stát, který budou reprezentovat a vyrobili si vlaječky.Seznam účastnících se zemí a jejich sportovců:
Kanada-Šedinová K.+ Maršíková K., USA- Holler J.+Procházka J., Velká Británie- Janečka M.+ Jirásek J., Brazílie- Trnka M.+ Dušek D., Česká republika- Hájek V.+ Šolínová J., Francie- Hájek O.+ Buchta V, Indie- Nožičková A.+ Čížková A.+ Koubová N., Polsko-Černá V.+ Černáková M., Rusko- Jarkovská J.+ Čudová K., Řecko- Musil V.+ Chráska J. Chorvatsko- Nyškovská J.+ Chudomská N., Japonsko- Šolínová D. + Stodůlková V.

Společně jsme se seznámili, ukázali si na mapě a globusu kde se nachází Kanada a město Vancouver. Na internetu, v naučných knihách a encyklopediích si žáci vyhledávali informace o historii OH a o ZOH zvlášť. Vypracovali přehled, kde a kdy se konaly které ZOH. Z vybraného odstavce z textu o slavnostním zahájení XXI. ZOH určovali, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí, vyhledávali podstatná jména , slovesa a určovali ostatní slovní druhy. V hodině slohu si vylosovali jednoho sportovce, o kterém vypracovali životopis.K popisu činnosti si vybrali jednu sportovní disciplínu.Průběžně žáci /vždy 1 dvojice/ přinášeli každodenní „Ranní zpravodajství,“ve kterém ostatní seznamovali s dosaženými úspěchy našich sportovců a s následujícím programem toho dne.
A nyní konečně došlo na již výše zmíněný název projektu:“Nejste v to sami- soutěžíme a sportujeme s Vámi!“ Natěšení a fyzicky „nadupaní“ žáci se s vervou pustili do sportovního klání. Soutěžili ve všech disciplínách, tudíž museli být všestranní / jako např. atletičtí desetibojaři/. Je tedy odstartováno! Na ledě soutěžili v rychlobruslení, ve slalomu, v krasobruslení jednotlivců a párů. Při bobování se ukázalo, kdo „nepromazal“ a dojel nejdál.Pro biatlon se použila překážková dráha v tělocvičně a po jejím zdolání uklidnit vysokou tepovou frekvenci pro hody na koš nebylo jen tak! V hodinách matematiky se soutěžilo na 12 stanovištích. Správnými výpočty a zašifrovanými výsledky se soutěžící dopracovali ke správným odpovědím na otázky týkající se ZOH. Zde se prokázala souhra v týmu.V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností žáci malovali maskoty ZOH / Sumi, Quatschi a Miga/. Z krabiček vyráběli olympijský symbol XXI.ZOH ve Vancouveru- panáčka.Bylo vidět, že mnozí jsou výbornými návrháři pro poštovní známky.
Veškeré činnosti se měřily, bodovaly a vyhodnocovaly.I sportovci ze IV.A si „ochutnali,“ jak některé „menu“ z olympijské kuchyně jsou náročné a o to víc získané medailové pozice zahřejí. Pochvalu si zaslouží všichni ocenění,ale i ti, kteří se na „bednu“ neprobojovali.Vždyť za každých okolností se snažili dodržovat „olympijský slib sportovců.“
Výsledková listina:
Jednotlivci: dívky / počet získaných medailí/
1.Nožičková A. 4-0-2               9. Šolínová J. 0-1-1
2.Nyškovská J. 3-2-1              10. Černá V. 0-0-2
3.Šedinová K. 2-1-2         11.-12. Šolínová D. 0-0-1
4.Jarkovská J. 0-1-3                    Stodůlková V. 0-0-1
5.-7.                               13.-14. Černáková M. 0-0-0
   Čížková A. 2-0-1                       Čudová K. 0-0-0
   Koubová N. 2-0-1
   Maršíková K. 2-0-1
8.Chudomská N. 1-0-1 

Jednotlivci: chlapci /počet získaných medailí/ 
1. Hájek V. 2-1-4                7.-9. Holler J. 0-0-1
2. Hájek O. 2-1-2                        Trnka M. 0-0-1
3. Dušek D. 1-2-1                       Chráska J. 0-0-1
4. Buchta V. 1-0-3           10.-11. Janečka M. 0-0-0
5. Procházka J. 1-1-1                   Jirásek J. 0-0-0
6. Musil V. 0-1-1

Družstva:
1.-2. Indie 
        Francie
3. Kanada
4.-6. Chorvatsko
        Brazílie
        Česká republika
7. USA
8. Řecko
9.-10. Velká Británi
        Rusko
11. Japonsko
12. Polsko
                                
                                                                                    R. Žáková 
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A