naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Nejste v tom sami - soutěžíme a sportujeme s Vámi


Nejste v tom sami - soutěžíme a sportujeme s Vámi

Čím více se blížil datum zahájení XXI. ZOH ve Vancouveru, tím více se ve třídě diskutovalo. Téma dalšího projektového vyučování tak bylo na světě. I když jsme nemohli být přímo v dějišti konání ZOH, snažili jsme si udělat „domácí“ ZOH ve své třídě IV.A se spolužáky.
Téma projektu tedy zní:“ Nejste v tom sami- soutěžíme a sportujeme s Vámi!“/Aneb ZOH ve IV.A-v době od zahájení ZOH ve Vancouveru až po jejich ukončení:od 12.2. – 28.2.2010/

V úvodu se žáci a žákyně rozdělili do dvojic /jedna trojice/, zvolili si stát, který budou reprezentovat a vyrobili si vlaječky.Seznam účastnících se zemí a jejich sportovců:
Kanada-Šedinová K.+ Maršíková K., USA- Holler J.+Procházka J., Velká Británie- Janečka M.+ Jirásek J., Brazílie- Trnka M.+ Dušek D., Česká republika- Hájek V.+ Šolínová J., Francie- Hájek O.+ Buchta V, Indie- Nožičková A.+ Čížková A.+ Koubová N., Polsko-Černá V.+ Černáková M., Rusko- Jarkovská J.+ Čudová K., Řecko- Musil V.+ Chráska J. Chorvatsko- Nyškovská J.+ Chudomská N., Japonsko- Šolínová D. + Stodůlková V.

Společně jsme se seznámili, ukázali si na mapě a globusu kde se nachází Kanada a město Vancouver. Na internetu, v naučných knihách a encyklopediích si žáci vyhledávali informace o historii OH a o ZOH zvlášť. Vypracovali přehled, kde a kdy se konaly které ZOH. Z vybraného odstavce z textu o slavnostním zahájení XXI. ZOH určovali, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí, vyhledávali podstatná jména , slovesa a určovali ostatní slovní druhy. V hodině slohu si vylosovali jednoho sportovce, o kterém vypracovali životopis.K popisu činnosti si vybrali jednu sportovní disciplínu.Průběžně žáci /vždy 1 dvojice/ přinášeli každodenní „Ranní zpravodajství,“ve kterém ostatní seznamovali s dosaženými úspěchy našich sportovců a s následujícím programem toho dne.
A nyní konečně došlo na již výše zmíněný název projektu:“Nejste v to sami- soutěžíme a sportujeme s Vámi!“ Natěšení a fyzicky „nadupaní“ žáci se s vervou pustili do sportovního klání. Soutěžili ve všech disciplínách, tudíž museli být všestranní / jako např. atletičtí desetibojaři/. Je tedy odstartováno! Na ledě soutěžili v rychlobruslení, ve slalomu, v krasobruslení jednotlivců a párů. Při bobování se ukázalo, kdo „nepromazal“ a dojel nejdál.Pro biatlon se použila překážková dráha v tělocvičně a po jejím zdolání uklidnit vysokou tepovou frekvenci pro hody na koš nebylo jen tak! V hodinách matematiky se soutěžilo na 12 stanovištích. Správnými výpočty a zašifrovanými výsledky se soutěžící dopracovali ke správným odpovědím na otázky týkající se ZOH. Zde se prokázala souhra v týmu.V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností žáci malovali maskoty ZOH / Sumi, Quatschi a Miga/. Z krabiček vyráběli olympijský symbol XXI.ZOH ve Vancouveru- panáčka.Bylo vidět, že mnozí jsou výbornými návrháři pro poštovní známky.
Veškeré činnosti se měřily, bodovaly a vyhodnocovaly.I sportovci ze IV.A si „ochutnali,“ jak některé „menu“ z olympijské kuchyně jsou náročné a o to víc získané medailové pozice zahřejí. Pochvalu si zaslouží všichni ocenění,ale i ti, kteří se na „bednu“ neprobojovali.Vždyť za každých okolností se snažili dodržovat „olympijský slib sportovců.“
Výsledková listina:
Jednotlivci: dívky / počet získaných medailí/
1.Nožičková A. 4-0-2               9. Šolínová J. 0-1-1
2.Nyškovská J. 3-2-1              10. Černá V. 0-0-2
3.Šedinová K. 2-1-2         11.-12. Šolínová D. 0-0-1
4.Jarkovská J. 0-1-3                    Stodůlková V. 0-0-1
5.-7.                               13.-14. Černáková M. 0-0-0
   Čížková A. 2-0-1                       Čudová K. 0-0-0
   Koubová N. 2-0-1
   Maršíková K. 2-0-1
8.Chudomská N. 1-0-1 

Jednotlivci: chlapci /počet získaných medailí/ 
1. Hájek V. 2-1-4                7.-9. Holler J. 0-0-1
2. Hájek O. 2-1-2                        Trnka M. 0-0-1
3. Dušek D. 1-2-1                       Chráska J. 0-0-1
4. Buchta V. 1-0-3           10.-11. Janečka M. 0-0-0
5. Procházka J. 1-1-1                   Jirásek J. 0-0-0
6. Musil V. 0-1-1

Družstva:
1.-2. Indie 
        Francie
3. Kanada
4.-6. Chorvatsko
        Brazílie
        Česká republika
7. USA
8. Řecko
9.-10. Velká Británi
        Rusko
11. Japonsko
12. Polsko
                                
                                                                                    R. Žáková 
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A