naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty - Oslava Dne stromů v 5.A


Oslava Dne stromů v 5.A
/ v týdnu od 18.10. – 22.10.2010/
S- jako síla, T- jako trpělivost, R- jako radost, O- jako obětavost, M- jako moudrost

Člověk měl odedávna v úctě stromy, které mu poskytovaly mnoho užitečného – potravu, dřevo na oheň, nástroje, části zbraní, stavební materiál, hračky pro děti, úkryt před nepřáteli a nepohodou,… Dřevo stromů jej provázelo a vlastně dodnes provází od kolébky až po hrob. Velmi brzy se staré stromy staly předmětem kultu, němými svědky minulosti, paměti generací. Jsou poselstvím minulosti, předávané dalším generacím, které zhodnotí, jak jsme v naší době o tento odkaz pečovali.
Staré stromy a posvátné háje jako symboly kultu byly uctívány a chráněny od nepaměti. Úcta k nim se přenášela z generace na generaci.

Den stromů vznikl v předminulém století ve Spojených státech v Nebrasce. Datum oslav Dne stromů je různý. Liší se podle klimatických podmínek a toho, kdy je možné stromy vysazovat. Na jaře se oslavy konají v Číně, Německu, Bulharsku nebo Japonsku. Na podzim se slaví v Kanadě, Velké Británii, Namibii, Brazílii, Malawi, Srí Lance, Tunisku, ale i v České republice /30.10./, Polsku a na Slovensku.
V týdnu před podzimními dny volna jsme si tento významný den připomněli společně s dětmi formou projektového vyučování. Vždyť v krajině kolem nás se nachází mnoho krásných, starých dřevin, které upoutají na první pohled svým majestátem, krásou a přírodní silou, která z nich vyzařuje. Některé stromy byly označeny jako „významné.“ Významné stromy jsou všechny památné a jinak mimořádně významné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí. Památnými pak mohou být vyhlášeny z následujících důvodů nebo jejich kombinací:
1/ Stromy mimořádného vzrůstu
2/ Stromy mimořádného stáří
3/ Stromy, které mají zvláštní celkový vzhled
4/ Stromy, které jsou krajinovými dominantami nebo výrazně přispívají ke krajinnému rázu
5/ Stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst
6/ Stromy, jež jsou součástí nějaké kulturní památky /kaple, kostel, hrad, zahrada,…/

S tím, jak postupně dochází k přirozenému, ale často i zbytečně předčasnému ukončení života stromů rukou člověka, roste potřeba významné jedince druhů chránit. Navíc je třeba postupně vyhledávat a chránit nové, perspektivní stromy, aby i naše děti a děti našich dětí mohly zažít ty nádherné pocity obdivu a pokory k přírodním výtvorům. Vždyť pohled na zajímavě utvářený strom, hru světla a stínu v listí koruny nebo na krajkoví větví v zimě, kdy je strom zdánlivě holý a nezajímavý, si mnohdy nezadá s podobnými pohledy na obdivuhodná díla, vytvořená rukou člověka.

Na úvod, zda se umíme dívat kolem sebe a nacházet tyto „jedince,“ jsme využili třebechovický zpravodaj Haló, ve kterém od 7. čísla začalo „ Putování za památnými a významnými stromy Třebechovicka.“ A které to jsou? Tak například se jedná o Lípu Svobody na Masarykově náměstí, o Lípu srdčitou v Polánkách, o Dub letní při vstupu do lesoparku Bor, o Žižkův dub na Orebu, o Topolovou alej na Orebu, o Dubovou alej Na stavě a mnoho dalších, které při našich každodenních i nahodilých cestách okolo jistě stojí za povšimnutí. A tak jsme k některým z nich vyrazili. Měřili jsme obvody kmenů, odhadovali výšku, zaokrouhlovali. A až teprve nyní mnohé z nás „trkla“ ta mohutnost a krása! Při týdenním putování přírodou „mezi stromy“ jsme také navštívili putovní výstavu fotografií v Heldově městské knihovně- „Strom roku, “ která je důležitou součástí každoročního vyhlašování celostátní ankety. Stromem roku 2010 byl vyhlášen Hromův dub z Olomoucka / stáří- 433 let/. Plni nadšení a odhodlání „zachránit“ každičký strom jsme se vraceli do třídy. Tam se žáci pokoušeli různými výtvarnými technikami vyjádřit, jak vnímají strom jako takový.
Až nám děti trochu odrostou, snad nebudou k přírodě lhostejní a někde zasadí „svůj“ strom, a možná se o některém z nich bude v budoucnu hovořit, že je významný. 

Na závěr projektového týdne jsme si pro vzpomínku vyrobili a vyzdobili „svůj“ strom ve třídě.

                                                                                    Renata Žáková – třídní učitelka

 

Projekt – „Den stromů“ v V.A
/V týdnu od 18.10. – 22.10.2010 /

-Návštěva Heldovy městské knihovny 22.10.2010- výstava „Strom roku“
-Sledování soutěže „Strom roku 2010“ – hlasování ve třídě

Přírodověda
Pojmy / definice/ - pupeny, plody, listy, kmen, kůra, kořeny
Druhy stromů – jehličnany, listnaté, palmy – výskyt Šišky
-vycházka do přírody- návštěva památných a významných stromů v našem okolí / dle časopisu „Haló“/

Český jazyk
- Vyhledávání a zpracování získaných informací – encyklopedie, odborné knihy, PC, časopisy,…
/ práce ve dvojicích/

Sloh
-Popis vybraného stromu

Matematika
-Sledování soutěže „Strom roku 2010“ – počítání hlasů

Geometrie
-Měření a odhady – obvody a výšky stromů
-Převody jednotek 
-Zaokrouhlování

Výtvarná a pracovní výchova
-Strom – práce různými výtvarnými technikami / koláž, malba, práce s papírem, s přírodním materiálem,…/
-Výroba „našeho“ stromu ve třídě /skupinová práce/
-zhotovení nástěnky s 12 stromy z celé ČR, které jsou přihlášeny do soutěže pro rok 2010, 
-zhotovení nástěnky s několika památnými a významnými stromy Třebechovicka

Zajímavosti:
-Stromový horoskop
-Strom života,…

Použitá literatura:
-Encyklopedie, odborné knihy, časopisy, „Haló,“ PC
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A