naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Sluníčkový den v 1.A

21. března jsme v 1.A vítali jaro. Během dopoledne děti plnily různé úkoly z matematiky, psaní, čtení a prvouky. Za správně splněný úkol dostaly malé papírové sluníčko. Nejšikovnější žáci jich nasbírali sedm. Všichni měli na sobě něco žlutého, takže to u nás ve třídě vypadalo jako na rozkvetlé louce.

Český jazyk 
- Obrázková křížovka
- Čtení a nácvik básničky
- Přepis tří vět
- Čtení - Čtyři roční období
- Poslech – Jak se dělá jaro – Odpovědi na otázky

Matematika 
- Sčítání a odčítání do 20 – květinové příklady
- Vlaštovky – vymysli pět příkladů, napiš je na papír, papír slož jako vlaštovku a pošli ji kamarádovi, ten příklady vypočítá

Prvouka 
- Povídání o jaru – měsíce, počasí na jaře, rostliny na jaře, zvířata na jaře
- Poznávání jarních květin – soutěž ve dvojicích

Hudební výchova
- Písnička Hřej sluníčko,hřej

Výtvarná výchova
- Ilustrace básničky
                                                                                                         Z. Kyralová
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje