naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Den naruby aneb Postřehy odjinud

Dne 24.3.2011 se v 5. A otočilo vše „naruby.“ Chtěli jsme oslavit nadcházející svátek Den učitelů trochu netradičně, a tak žáci se stali pedagogy a pedagog se stal žákem.
Již dopředu si žáci celý den rozdělili tak, aby šanci „ vyučovat“ dostal každý z nich. Tudíž vznikly týmy češtinářů, matematikářů, tělocvikářů, ale i těch, kteří vyučují přírodovědu. Týmy pracovaly s určitým předstihem, aby si hodinu pečlivě připravily, aby látka pro zopakování se opravdu promítala ve všech činnostech. A činnosti byly opravdu rozmanité. Od doplňování do textu, tajenek, křížovek, náročných početních operací, testíků, činností na stanovištích až po různé hry a soutěže. V hodině tělesné výchovy se pedagogové rozdělili na dívky a chlapce (ženy a muže). V první části žáci a žákyně cvičili na stanovištích (kotoul vpřed x vzad, kutálení medicinbalem, hod velkým plným míčem, chůze s pohupy na obrácené lavičce, skok přes kozu) pod odborným dohledem „učitelek.“ V druhé části si „učitelé“ připravili (dle volby žáků) fotbalové utkání. Družstva byla smíšená (chlapci a dívky), ale to nic neměnilo na jejich výkonech. Dívky se ve hře ukázaly zrovna tak obratné a bojovné jako chlapci . Od rozhodčího se ozvalo závěrečné písknutí a tím i tento obrácený den byl u konce.
A co dodat závěrem? Jedině velkou pochvalu všem žákům, kteří si na „výbornou“ vyzkoušeli roli u tabule. Jaké postřehy si každý odtamtud vzal, ukáže čas. Třeba mezi žáky a žákyněmi se najdou budoucí pedagogové…
                                                                            Třídní učitelka 5. A: Renata Žáková
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A