naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Den naruby aneb Postřehy odjinud

Dne 24.3.2011 se v 5. A otočilo vše „naruby.“ Chtěli jsme oslavit nadcházející svátek Den učitelů trochu netradičně, a tak žáci se stali pedagogy a pedagog se stal žákem.
Již dopředu si žáci celý den rozdělili tak, aby šanci „ vyučovat“ dostal každý z nich. Tudíž vznikly týmy češtinářů, matematikářů, tělocvikářů, ale i těch, kteří vyučují přírodovědu. Týmy pracovaly s určitým předstihem, aby si hodinu pečlivě připravily, aby látka pro zopakování se opravdu promítala ve všech činnostech. A činnosti byly opravdu rozmanité. Od doplňování do textu, tajenek, křížovek, náročných početních operací, testíků, činností na stanovištích až po různé hry a soutěže. V hodině tělesné výchovy se pedagogové rozdělili na dívky a chlapce (ženy a muže). V první části žáci a žákyně cvičili na stanovištích (kotoul vpřed x vzad, kutálení medicinbalem, hod velkým plným míčem, chůze s pohupy na obrácené lavičce, skok přes kozu) pod odborným dohledem „učitelek.“ V druhé části si „učitelé“ připravili (dle volby žáků) fotbalové utkání. Družstva byla smíšená (chlapci a dívky), ale to nic neměnilo na jejich výkonech. Dívky se ve hře ukázaly zrovna tak obratné a bojovné jako chlapci . Od rozhodčího se ozvalo závěrečné písknutí a tím i tento obrácený den byl u konce.
A co dodat závěrem? Jedině velkou pochvalu všem žákům, kteří si na „výbornou“ vyzkoušeli roli u tabule. Jaké postřehy si každý odtamtud vzal, ukáže čas. Třeba mezi žáky a žákyněmi se najdou budoucí pedagogové…
                                                                            Třídní učitelka 5. A: Renata Žáková
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A