naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Čas jablíčkových vůní

Tak zněl název prvního projektového vyučování malých školáků v 1. A. Vždyť podzim se neúprosně hlásí o svou vládu, a tak proč ho 23.9.2011 nepřivítat novým písmenkem „J,“ jako JABLÍČKO.
Všichni žáci dostali za úkol si na pátek (23.9.2011) donést jedno jablíčko a přijít alespoň v jedné části oděvu v barvě červené, zelené nebo žluté, právě tak, jak jsou jablíčka zbarvená. Přestože děti nevěděly, co je čeká, splnily úkol na výbornou. Každý již při příchodu do třídy se chtěl pochlubit, jaký malíř dokáže být sluníčko a jablíčka pěkně vymalovat. Rušno bylo již od samého rána. Poslední mikiny dolů, aby po zvonění, při pozdravu paní učitelka mohla spatřit tu pestrou paletu barev- červené, žluté a zelené. Páteční den začal hádankou. Ale pro šikovné žáky, to nebyla žádná záhada. Již po pár verších se skoro sborově ozývala odpověď- JABLÍČKO. Následovala pohádka „O králi, princezně a zlatém jablíčku.“ Poté se žáci rozdělili do tří skupin- na zelené, červené a žluté družstvo. Po dohodě ve skupinách vždy jeden člen nosil na krku písmenko „J“ v příslušné barvě svého družstva. Pro zápis bodů z jednotlivých činností si každý vystřihl, vybarvil a barevnou (žlutou, zelenou, červenou) bavlnkou provlékl jablíčko, které pověsil na krk. Celkové body pro družstvo se sbíraly do košíčků (víčka od PET lahví v příslušné barvě).
Soutěžních disciplín bylo plno a všichni soutěžili nejen sami za sebe, ale především pro tým!
V prvním úkolu měli žáci přijít na co nejvíce věcí, co se jim vybaví, když se řekne PODZIM. Tyto napsané znaky se házely do hrnce. Každý zamíchal obsah vařečkou a vyhodnotili jsme, co nám vlastně podzim „uvařil.“ Následoval diktát dosud naučených písmenek, abychom v budoucnu slovo PODZIM již dokázali napsat. V matematické části jsme posuzovali donesená jablíčka různých barev, kterých je více, méně, případně stejně. Na pracovním listu žáci spojovali a vybarvovali jablíčka v číselné řadě od 1 do 5. Nechyběly ani činnosti na postřeh a procvičování paměti. Na chvilku odkrytý obrázek s pěti podzimními symboly měli žáci posléze překreslit na volný papír. Zkusili jsme i práci družstev na třech stanovištích. Mezi činnostmi jsme si také zazpívali písničku: „Koulelo se koulelo…“ a s chutí se zakousli do svých donesených jablíček. Vždyť jejich omamná vůně a barevnost nás tak dlouho provokovala!
Den rychle utekl, všichni se snažili, pracovali s chutí a naplno! Za to si zaslouží velkou pochvalu a malou odměnu. Ta byla pro všechny stejná – přiťukli jsme si vitaminovým nápojem : „PODZIME NA ZDRAVÍ!“

Výsledky soutěže:
Poznámka- čísla za jmény jsou získané body (jablíčka)

Červená jablíčka:
Belščaková Eliška – 18
Tichá Anetka – 16
Fifková Anička – 16
Otčenášková Mirunka – 13
Kašparová Leonka – 13
Celkem:      76 jablíček

Zelená jablíčka:
Majoroš Kamil – 17
Mencl Míša – 17
Moravec Lukáš – 17
Havlíček Lukáš – 14
Tinka Míša – 11
Celkem: 76 jablíček

Žlutá jablíčka:
Javornický Venda – 15
Myšíková Nikolka – 14
Jarkovský Jaromírek – 10
Joška Ládík – 10
Stejskal Honzík – 5
Celkem: 54 jablíček

Jak chutně nám mistr kuchař uvařil v tento den, tak doufáme, že jeho další dobrůtky z podzimního jídelníčku nezmizí!.TĚŠÍME SE NA DALŠÍ OCHUTNÁVKU!!!
                                                                               Třídní učitelka 1. A: Renata Žáková

 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A