naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Stromy - les
Dvoudenní projekt v 2. A

Pomůcky: pracovní list na vycházku, balicí papír, pracovní sešit prvouky, obrázky stromů, ukázky stromů
Kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, pracovní
Učivo o lese se prolínalo ostatními předměty.

Český jazyk
• druhy vět - tvoření vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích, přacích na téma les, chování v lese, proč rádi chodíme do lesa, proč je les pro člověka důležitý - vytvoření plakátu
• psaní - zápis o vycházce
• čtení - správně si přečíst pokyny na pracovním listě a v prac. sešitě

Matematika
• sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky - na vycházce děti sbíraly přírodniny podle zadání

Prvouka
• pojmy -strom- keř, jehličnaté a listnaté stromy, lesní plody, houby
• vycházka do lesa - soutěž skupin v poznávání stromů
• ochrana přírody - co do lesa nepatří, chování v lese

Výtvarná výchova
• ilustrace zápisu 
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A