naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Velikonoce - svátky jara
/Projekt 1. A od 2. – 4. 4. 2012/

Český jazyk:
-slovní řetězec
„Byla jedna slepička, co hledala zrníčka.
Na zahradě místo zrnka našla žížalu.“
( Děti přidávají další slova např. pírko, mák, list, housenku,…)
-asociace ke slovu
„Kutálej se vajíčko, kutálej, co patří k Velikonocům,povídej,…“

Literární výchova:
Pohádky:
„O červené slepičce“
Rčení: „Bez práce nejsou koláče“
„Pyšný kohout“
Rčení: „Pýcha předchází pád“
„Devět“
Poučení: „Umět se rozdělit a nemyslet jen na sebe“

Čtení:
„Velikonoční BINGO“
- Procvičování slov: vajíčko, pomlázka, beránek, mašlička, kuřátko, kohoutek, slepička, mazanec, kraslice, zajíček, koleda, proutek
- Nácvik koledy zvláště pro dívky, zvláště pro chlapce
„Velikonoční hádanky“

Psaní:
- Přepiš koledu (velkými tiskacími písmeny)

Člověk a jeho svět:
„Co patří k Velikonocům“
-obdoba Kimovy hry- učitel jeden předmět odebere a děti hádají, co zmizelo

Matematika:
-Početní vajíčko – početní operace na + a – do 10
-slovní úlohy na velikonoční téma
-najdeš, která dvě vajíčka jsou stejná?

Geometrie:
-„Vajíčkové PEXESO“
-rozstříhané vajíčkové kraslice na poloviny děti hledají a skládají k sobě
„Stínohra“
- kterému koledníkovi patří stín

Hudební výchova:
Písničky:
„Já jsem malej koledníček“
„Já jdu na koledu“
„Přišel jsem si pro pomlázku“
„Kuřátko“
„Vrabci a kuřátka“
„Šel Janeček na kopeček“
„Zajíček běží po silnici“
„Mysliveček časně vstává“
„Šel zajíček brázdou“
Hudebně pohybové hry:
„Na vajíčka“
„Pásla ovečky“
„Zajíček v své jamce“
Sluchová hra:
„Kdo to ťuká“

Pracovní činnosti:
Zajíček
-kornout na kraslici (papírovo- textilní koláž)
Kraslice
-zdobení vyfouklého vajíčka voskem

Výtvarná výchova:
Velikonoční přáníčko
-zapouštění barev
-barevný papír

Tělesná výchova:
Pohybové hry:
„Kvočna hledá hnízdo“
„Na kvočnu a kuřátka“
„Na zaječí pelíšky“
Soutěž družstev:
„Předávání vajíčka“
„Na koulenou“

Vyhodnocení : aktivity, postřehu, orientace a kolegiality při plnění jednotlivých úkolů.
Odměna: -čokoládová vajíčka

                                                                        Třídní učitelka 1.A: Mgr.Renata Žáková
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A