naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Velikonoce - svátky jara
/Projekt 1. A od 2. – 4. 4. 2012/

Český jazyk:
-slovní řetězec
„Byla jedna slepička, co hledala zrníčka.
Na zahradě místo zrnka našla žížalu.“
( Děti přidávají další slova např. pírko, mák, list, housenku,…)
-asociace ke slovu
„Kutálej se vajíčko, kutálej, co patří k Velikonocům,povídej,…“

Literární výchova:
Pohádky:
„O červené slepičce“
Rčení: „Bez práce nejsou koláče“
„Pyšný kohout“
Rčení: „Pýcha předchází pád“
„Devět“
Poučení: „Umět se rozdělit a nemyslet jen na sebe“

Čtení:
„Velikonoční BINGO“
- Procvičování slov: vajíčko, pomlázka, beránek, mašlička, kuřátko, kohoutek, slepička, mazanec, kraslice, zajíček, koleda, proutek
- Nácvik koledy zvláště pro dívky, zvláště pro chlapce
„Velikonoční hádanky“

Psaní:
- Přepiš koledu (velkými tiskacími písmeny)

Člověk a jeho svět:
„Co patří k Velikonocům“
-obdoba Kimovy hry- učitel jeden předmět odebere a děti hádají, co zmizelo

Matematika:
-Početní vajíčko – početní operace na + a – do 10
-slovní úlohy na velikonoční téma
-najdeš, která dvě vajíčka jsou stejná?

Geometrie:
-„Vajíčkové PEXESO“
-rozstříhané vajíčkové kraslice na poloviny děti hledají a skládají k sobě
„Stínohra“
- kterému koledníkovi patří stín

Hudební výchova:
Písničky:
„Já jsem malej koledníček“
„Já jdu na koledu“
„Přišel jsem si pro pomlázku“
„Kuřátko“
„Vrabci a kuřátka“
„Šel Janeček na kopeček“
„Zajíček běží po silnici“
„Mysliveček časně vstává“
„Šel zajíček brázdou“
Hudebně pohybové hry:
„Na vajíčka“
„Pásla ovečky“
„Zajíček v své jamce“
Sluchová hra:
„Kdo to ťuká“

Pracovní činnosti:
Zajíček
-kornout na kraslici (papírovo- textilní koláž)
Kraslice
-zdobení vyfouklého vajíčka voskem

Výtvarná výchova:
Velikonoční přáníčko
-zapouštění barev
-barevný papír

Tělesná výchova:
Pohybové hry:
„Kvočna hledá hnízdo“
„Na kvočnu a kuřátka“
„Na zaječí pelíšky“
Soutěž družstev:
„Předávání vajíčka“
„Na koulenou“

Vyhodnocení : aktivity, postřehu, orientace a kolegiality při plnění jednotlivých úkolů.
Odměna: -čokoládová vajíčka

                                                                        Třídní učitelka 1.A: Mgr.Renata Žáková
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A