naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Projekt Vítáme jaro -3.B 3.A
21.3.-3.4.2012

Český jazyk 
- Hledání vyjmenovaných slov ve velikonočních vajíčkách, skládání slov
- Velikonoční symboly-řazení podle abecedy
- Recitační soutěž –téma Jaro, vlastní tvorba žáků
- Vyprávění o velikonočních zvycích,čtení v čítance –Jaro,Velikonoce
- Hádanky,křížovky,soutěže –práce ve skupinách
- Opis básní s jarní tematikou,velikonoční koledy

Matematika
- -slovní úlohy s velikonoční tematikou
- počítání příkladů schovaných ve vajíčcích
- velikonoční početní řetězce
- -početní král 
- -soutěže skupin –šifry
- -zdobení vajíček geometrickými prvky 

Prvouka
- -život v přírodě na jaře -vycházka
- velikonoční zvyky –Velikonoce na zámku
- soutěž .poznávání jarních květin –skupiny
- postřeh –kdo vyzdobil vajíčko –dvojice 
- úklid v okolí školy

Tělesná výchova
- Tělesná kondice, hry v přírodě

Výtvarná výchova,pracovní činnosti
- Účast na výtvarné soutěži –Jaro
- Jarní motivy-zdobení vajíček 

Hudební výchova 
- Balet Mrazík –rozloučení se zimou 
- Pěvecká soutěž –lidové písně

2.4. Velikonoce na zámku –Hrádek u Nechanic -exkurze
3.4. Vyhodnocení velikonoční soutěže. Děti sbíraly kytičky na velikonoční vajíčka.
Předání diplomů a čokoládových vajíček 

                                                                                             Vendula Fejglová
                                                                                             Milena Kalhousová
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A