naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Projekt Vítáme jaro -3.B 3.A
21.3.-3.4.2012

Český jazyk 
- Hledání vyjmenovaných slov ve velikonočních vajíčkách, skládání slov
- Velikonoční symboly-řazení podle abecedy
- Recitační soutěž –téma Jaro, vlastní tvorba žáků
- Vyprávění o velikonočních zvycích,čtení v čítance –Jaro,Velikonoce
- Hádanky,křížovky,soutěže –práce ve skupinách
- Opis básní s jarní tematikou,velikonoční koledy

Matematika
- -slovní úlohy s velikonoční tematikou
- počítání příkladů schovaných ve vajíčcích
- velikonoční početní řetězce
- -početní král 
- -soutěže skupin –šifry
- -zdobení vajíček geometrickými prvky 

Prvouka
- -život v přírodě na jaře -vycházka
- velikonoční zvyky –Velikonoce na zámku
- soutěž .poznávání jarních květin –skupiny
- postřeh –kdo vyzdobil vajíčko –dvojice 
- úklid v okolí školy

Tělesná výchova
- Tělesná kondice, hry v přírodě

Výtvarná výchova,pracovní činnosti
- Účast na výtvarné soutěži –Jaro
- Jarní motivy-zdobení vajíček 

Hudební výchova 
- Balet Mrazík –rozloučení se zimou 
- Pěvecká soutěž –lidové písně

2.4. Velikonoce na zámku –Hrádek u Nechanic -exkurze
3.4. Vyhodnocení velikonoční soutěže. Děti sbíraly kytičky na velikonoční vajíčka.
Předání diplomů a čokoládových vajíček 

                                                                                             Vendula Fejglová
                                                                                             Milena Kalhousová
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A