naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Velikonoce ve 3. A

Organizace: práce ve skupinách, za jednotlivé splněné úkoly získává skupina body
Domácí příprava: najít odpovědi na otázky, domluvit se na výzdobě a společné barvě oblečení
Otázky: 
1. Kdy se slaví Velikonoce, podle čeho se určuje termín Velikonoc?
2. Jak se jmenují postní neděle?
3. Jak se jmenují dny v pašijovém týdnu?
4. Najít text velikonoční koledy.

Český jazyk
 Práce s textem – čtení, vyhledávání informací
 Zpracování informací – společná skupinová práce
 Psaní – přepis – Jak se plete pomlázka
 Slova podřazená, nadřazená, podstatná jména (Velikonoce)
 Přednes koledy
Anglický jazyk 
 Easter – slovní zásoba
 Opakování barev – velikonoční vybarvování
 Velikonoční zvyky v Anglii
Matematika
 Řešení slovních úloh - násobení, sčítání, odčítání
Výtvarná výchova
 Zhotovení velikonočního přání – otisky prstů, dokreslování
                                                                                                       Zdeňka Kyralová
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A