naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Velikonoce ve 3. A

Organizace: práce ve skupinách, za jednotlivé splněné úkoly získává skupina body
Domácí příprava: najít odpovědi na otázky, domluvit se na výzdobě a společné barvě oblečení
Otázky: 
1. Kdy se slaví Velikonoce, podle čeho se určuje termín Velikonoc?
2. Jak se jmenují postní neděle?
3. Jak se jmenují dny v pašijovém týdnu?
4. Najít text velikonoční koledy.

Český jazyk
 Práce s textem – čtení, vyhledávání informací
 Zpracování informací – společná skupinová práce
 Psaní – přepis – Jak se plete pomlázka
 Slova podřazená, nadřazená, podstatná jména (Velikonoce)
 Přednes koledy
Anglický jazyk 
 Easter – slovní zásoba
 Opakování barev – velikonoční vybarvování
 Velikonoční zvyky v Anglii
Matematika
 Řešení slovních úloh - násobení, sčítání, odčítání
Výtvarná výchova
 Zhotovení velikonočního přání – otisky prstů, dokreslování
                                                                                                       Zdeňka Kyralová
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje