naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


PROJEKT OVOCE A ZELENINA VE 2.B

Dne 25.10. proběhl ve třídě 2.B projekt na téma OVOCE A ZELENINA. Děti se již v průběhu týdne rozdělily do skupinek a rozhodly se jaké ovoce či zeleninu budou zastupovat. V den projektu přišli žáci oblečeni v barvách svého ovoce či zeleniny a mohlo se začít soutěžit a získávat body v těchto předmětech:

Český jazyk
-doplňovací cvičení na tvrdé a měkké souhlásky
-křižovky
-hádanky

Matematika
-slovní úlohy se zahradní tématikou
-násobilka

Prvouka
-poznávačka živočichů a rostlin

Pracovní činnosti
-tvorba ovocného a zeleninového krále

Hudební výchova
-zpěv písně- Šel zahradník do zahrady s motykou

Celý den jsme si moc užili a ani nebylo důležité, kdo vyhrál......
                                                                                                   Helena Čížková
                                                                                                    třídní učitelka
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje