naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Praha
projekt ve 4. A

práce ve skupinách nebo jednotlivci

Český jazyk
• Vyhledávání informací o historických částech Prahy – internet, encyklopedie
• Třídění informací, vytvoření skupinové práce
• Čtení pověstí o staré Praze
• Pravopis názvů částí Prahy a historických budov
• Sloh – vytvoření osnovy k vypravování, vypravování podle osnovy
• Kvíz o Praze

Anglický jazyk
• Cizojazyčné názvy ve městě, popisky exponátů na výstavě
• Význam učit se cizí jazyk – potřeba dorozumět se

Výtvarná výchova
• Architektura staré Prahy – pojmy – románský, gotický, renesanční, barokní sloh
• Výtvarné umění – malířství, sochařství
• Vlastní znázornění některé pražské památky – kresba uhlem

Matematika
• Řešení slovních úloh – náklady na cestu, cena vstupného, doba jízdy – minuty, vteřiny, počet ujetých kilometrů
• Moje kapesné na výlet – jak jsem hospodařil s penězi

Vlastivěda
• Práce s mapou – orientace na mapě Prahy
• Cesta do Prahy
                                                                                                                               Z. Kyralová


Praha
14. května jsme jeli do hlavního města Prahy podívat se na památky. Nasedli jsme do autobusu, seděl jsem s Járou. Cestou jsem poslouchal MP4. Když jsme dorazili do Prahy, tak jsme se posílili svačinkou. Navštívili jsme Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, baziliku sv. Jiří a výstavu Příběh Pražského hradu. V Katedrále sv. Víta to bylo úžasné, normálně nepopsatelné. Ze všeho jsem byl úplně paf!
Ve Vladislavském sále se předávají různá vyznamenání. Byl odtud pěkný pohled na hlavní město, nebo -li stověžaté město.
Došli jsme k hlavní bráně, kde probíhalo střídání stráží. Potom jsme dorazili k Nerudově ulici, která je mírně z kopečka. Od Nerudovy ulice jsme došli ke Karlovu mostu, kde byly krámky s obrazy a několik žebráků. Odtud jsme pokračovali na Staroměstské náměstí. Tam je orloj – stihli jsme druhou hodinu.
Všechno bylo super, jen jsem tam měl už všechno prošlé. Tak pro mě byl zážitek spíš autobus. Ale jinak – super!
                                                                                                                               Dan Sýkora, 4. A

Praha, město památek
Dne 14. května jsme jeli my 4. A a 4. B do Prahy. Cestovali jsme moderním autobusem, seděl jsem s Lukášem. Během cesty po dálnici jsme hráli na jeho mobilu. Do Prahy jsme dorazili po dvou hodinách jízdy – dívali jsme se z okna a viděli jsme tramvaje a dokonce šest aut Ferrari. Když jsme vystoupili, šli jsme k Pražskému hradu. Viděli jsme stráže. Pak jsme šli do Chrámu sv. Víta. Byl jsem uchvácen obrovskou stavbou. Uvnitř mě zaujaly různé oltáře. Poté jsme šli do Vladislavského sálu. Vzpomněl jsem si na předávání různých ocenění, která se konají v tomto sále. Potom jsme šli do baziliky sv. Jiří a na výstavu Příběh Pražského hradu. Byly tam korunovační klenoty, ale ne ty pravé. Moc se mi líbila koruna a meč. Když jsme vyšli z Hradu, čekali jsme na měnění stráží. Výměnný mini ceremoniál se mi také moc líbil. 
Potom jsme šli Nerudovou ulicí. Moc jsem se tady nerozhlížel, jelikož jsem si hlídal pana Kyrala. Moc jsem se těšil na Karlův most. A už tu byl! Viděl jsem Čertovku, Kampu a majestátnou Vltavu. V hlavě mi začala hrát melodie z Vltavy od Bedřicha Smetany. Když jsme Karlův most přešli, tak jsme za chvíli došli na Staroměstské náměstí. Nejdříve před orlojem nebylo moc lidí, ale potom tam bylo narváno. Nelíbilo se mi, že tam chodili lidé s různými lákadly a kazili celý dojem z orloje. Ve dvě hodiny se začal orloj pohybovat. Mrzelo mě, že to bylo krátké.
Dali jsme si svačinu a šli jsme k nádraží, kde na nás čekal autobus. Po páté hodině jsme byli zase v Třebechovicích. Byl jsem rád, že se nikdo neztratil a že se nikomu nic nestalo. Moc se mi tento výlet líbil.
                                                                                                                               Toník Staša, 4. A 
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje