naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Karel IV. - Otec vlasti
Projekt třídy 4. A
/od 1. – 5. 12. 2014/

Vlastivěda:
-rodokmen Karla IV.
-PUZZLE manželek Karla IV.
-test znalostí o životě a činech Karla IV.
-referáty z načerpaných informací

Matematika:
-psaní letopočtů, římských čísel
-matematické operace na + a –
Úkoly: 1/ Spočítejte, kolika let se dožil Karel IV., jeho ženy, děti
         2/ Spočítejte, v kolika letech se po čtyřikráte oženil a kolik roků bylo jeho manželkám v den sňatku
         3/ Spočítejte, jak dlouho trvala jednotlivá manželství
         4/ Kolik měl dětí /Zjištěné údaje doplňte do tabulky/
         5/ Sestavte časovou osu a vyznačte na ní narození, úmrtí, (délku života), sňatek, korunovace,…žen 
            a dětí Karla IV.

Český jazyk:
-psaní malých a velkých písmen (vlastní jména, jména měst, názvy staveb,…)
Sloh:-zpracování získaných informací a zajímavostí

Výtvarná výchova:
Myšlenková mapa:
-zpracování informací čerpaných z internetu, encyklopedií, učebnic a naučných knih + výtvarné ztvárnění

Film: „Noc na Karlštejně“

Výlet: -historická Praha /květen 2015/
                                                                                                Třídní učitelka 4. A : Renata Žáková
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A