naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Karel IV. - Otec vlasti
Projekt třídy 4. A
/od 1. – 5. 12. 2014/

Vlastivěda:
-rodokmen Karla IV.
-PUZZLE manželek Karla IV.
-test znalostí o životě a činech Karla IV.
-referáty z načerpaných informací

Matematika:
-psaní letopočtů, římských čísel
-matematické operace na + a –
Úkoly: 1/ Spočítejte, kolika let se dožil Karel IV., jeho ženy, děti
         2/ Spočítejte, v kolika letech se po čtyřikráte oženil a kolik roků bylo jeho manželkám v den sňatku
         3/ Spočítejte, jak dlouho trvala jednotlivá manželství
         4/ Kolik měl dětí /Zjištěné údaje doplňte do tabulky/
         5/ Sestavte časovou osu a vyznačte na ní narození, úmrtí, (délku života), sňatek, korunovace,…žen 
            a dětí Karla IV.

Český jazyk:
-psaní malých a velkých písmen (vlastní jména, jména měst, názvy staveb,…)
Sloh:-zpracování získaných informací a zajímavostí

Výtvarná výchova:
Myšlenková mapa:
-zpracování informací čerpaných z internetu, encyklopedií, učebnic a naučných knih + výtvarné ztvárnění

Film: „Noc na Karlštejně“

Výlet: -historická Praha /květen 2015/
                                                                                                Třídní učitelka 4. A : Renata Žáková
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A