naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Voda a vodní prameny
(Projekt 4. A od 7. – 28. 4. 2015)
22. březen= „Světový den vody“

Český jazyk:
-diktát – věty s vodní tématikou (vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem)
-křížovky, doplňovačky na tabuli na téma: „Ochrana přírody“
-zapsat slovesy během hudební ukázky zvuky vody, které voda vydává
-zapsat několika větami vše, co víme o vodě (urči, zda se jedná o větu holou nebo rozvitou)

Sloh:
-povídky o studánkách ( vlastní tvorba jednotlivců i skupin)
-básničky o vodě ( vlastní tvorba jednotlivců i skupin)
: co je to rým
-dopis vodě ( úvahy o tom, co bychom chtěli vodě sdělit,…)

Čtení:
-čítanka s. 145 – 150 ( básničky a příběhy o vodě)
„Voda-pomocník a živel,“ „Řeka-život i nebezpečí,“ „Slzavá
historie psaná vodou,“ „Vltava“-Jiří Žáček
-básnička : „Otvírání studánek“ ( nácvik zpaměti)
-povídky o studánkách: „O kouzelné studánce,“ „O víle a kouzelném prameni,“ „O zakleté studánce,“ „Proč dešťová víla pláče“
- básničky: „Lesní studánka,“ „Řeka,“ „Básnička o vodě“

Matematika:
-seznámení se zlomky: 
(Jakou část Zeměkoule tvoří voda a jakou pevnina?)
-voda 2/3, pevnina 1/3
-slovní úlohy a početní operace na téma: voda
-měření vody-hl, l, dcl (uč. 2. díl s. 30)
- pojmy: žejdlík, půllitr, máz,…

Vlastivěda:
-Globus- přehled řek, moří, oceánů, pevniny
-vodní toky ČR, vodní nádrže ČR
-názvy měst a vesnic ČR se slovem voda, studánka, potok (Dobrá voda, Bílý potok, Anenská Studánka,…)
-TV pořad: „Zpět k pramenům“
-TV pořad: Moudronos: „Voda pitná“

Přírodověda:
-Voda: vznik, výskyt, její využití v životě
-pojmy: vodoměr, aquadukt, recyklace, bakterie
-koloběh vody v přírodě
-skupenství vody: pevné, kapalné, plynné
-vody tekoucí a stojaté (vycházka za prameny)
-pozorování pod mikroskopem vzorky pramenité vody a stojaté vody
-filtrování vody pramenité a stojaté
-Evokace: „Napište vše, co na naší planetě obsahuje vodu“

Hudební výchova:
-nahrávka zvuku vody, šumění moře,…
-„Holka modrooká,“ „Teče voda z javora,“ „Voděnka studená,“ „Vodník,“ „Vodnická písnička“
Poslech:
„Studánka stříbrná“ (Hana Zagorová)
„Čarovná studánka“ (Mistříňanka)
„Otvírání studánek“ (Bohuslav Martinů)
„Potopa“ (Spínací špendlík)
„Já si plavu se svou lodí“ (Včelí medvídci) – nebezpečí záplav
„Kocábka“ (Spirituál kvintet)
„Má vlast“ - Vltava

Výtvarná výchova:
-„Otvírání studánek“ - tempera, tuž
-Vodník“- do soutěže (Opočenský vodník z Broumaru)- volná technika

ENV:
-oteplování planety, záplavy,…
-Pravda-„Svět, který zahynul potopou“ (Stan Taylor)-YouTube

Cílem bylo poznání nebezpečí ohrožení vzácné kapaliny, kterou voda je. Naučit se čistou vodu pít, vážit si jí, omezit její plýtvání a chránit ji jako drahocenný poklad.
                                                                                                         Třídní učitelka: Renata Žáková

Práce dětí:

Povídky o studánkách:
Jak zvířátka vyčistila studánku - Michaela Manychová

Byla jednou jedna malinká a čistá studánka. Byla opravdu moc hezká a dokonce se z ní dalo pít. Každý večer okolo ní tancovala víla Emilka a když dostala žízeň, napila se. Jednou odpoledne šel okolo studánky jezevec s velkým batohem. Lehl si do trávy a začal vybalovat co v batohu měl: sendviče, coca-colu, noviny apod. Když dojedl a přečetl si noviny, všechen odpad hodil do studánky a odešel. Ostatní zvířátka byla smutná, když měla žízeň, chtěla se napít , ale ze znečistěné studánky to nešlo. Musela ujít jeden a půl kilometru k další studánce, a tak se brzy stalo, že všechna zvířátka už bolely nohy. Jednou šel zase kolem studánky ten jezevec, ale tentokrát neměl nic s sebou. Chtěl se napít, ale co to? „Fuj, to je ale špinavá voda,“ řekl si jezevec a odešel. Jako každý večer byla u studánky víla a řekla: „Už toho mám vážně dost! Nikdo ještě nevyčistil studánku? Budu to muset udělat sama.“ A tak udělala. Vyčistila ale jen čtvrtinu té špíny ve studánce, byla už unavená a tak šla spát. Ráno se všechna zvířátka probudila a viděla ten odpad jak je trochu venku. A tak jeden hloupý mravenec, který byl velice zlobivý, začal kopat ten odpad zpět do studánky. A večer, když se zase objevila víla Emilka, řekla, že jsou všechna zvířátka hloupá a že si po sobě nic neuklidí. To slyšela teta sova a ráno to řekla všem zvířátkům. Ta se nazlobila a večer si počkala na vílu a řekla jí, že je ona sama hloupá. Víla všem vysvětlila, že se snaží vyčistit studánku a někdo to prý stále hází zpět. Tak se všichni dohodli, že udělají past, teda až na toho zlobivého mravence a jezevce, ti doma spali. Schovali se do keřů a víla vylovila zase trochu toho nepořádku z vody a čekali, co se bude dít. Najednou vidí toho malého mravence, jak kope ten nepořádek zpět do studánky. Na tu chvíli čekali. Skočili po něm s rybářskou sítí a už ho měli.
Zeptali se ho, proč hází ten nepořádek do studánky, ale on tvrdil, že ho tam nehodil, ale jenom kopal, ale viděl prý jezevce. A tak šli za jezevcem. Zaťukali na jeho noru. Jezevec otevřel a řekl: "Co tu chcete?“Nejmenší zajíček ze zeptal: „Proč si znečistil studánku?“ Jezevec řekl , že nevěděl kam má dát ty odpadky. A oni řekli ať si to ze studánky vyloví a vyhodí do koše nebo popelnice. Jezevce to zamrzelo a omluvil se zvířátkům. Ta mu pak s úklidem pomohla. Večer, když se na paloučku objevila víla, už neřekla, že jsou nepořádníci, ale naopak.

O kouzelné studánce – Matyáš Sláma
Jednoho dne šla Nelinka do lesa a kouká, kouká, kouká a tma jako v pytli. A vidí jenom měsíček, který svítí na studánku. Nelinka měla žízeň, a tak se ze studánky napila a zkameněla.
Jednou syn od mlynáře řekl tátovi, že chce jít do světa. Tatínek odpověděl, že ať jde, ale za rok, aby se mu vrátil. A tak se syn mlynáře vydal za nevěstou. Šel a šel, až narazil na chaloupku. Zaklepal na dveře chaloupky. Otevřel starý dědeček. Smutně se podíval a ptá se chlapce, co tu pohledává. „Jdu si hledat nevěstu,“ odpověděl. „ Ale proč jste tak smutný dědečku,“ ptá se ho. Dědeček mu vypráví, že už to je rok, co se mu ztratila Nelinka. Chlapec se rozhodl, že se Nelinku vydá hledat. A šel. Až došel k jedné studánce. Studánka říká: „Už je to rok, co se napila mé vody Nelinka.“ Syn mlynáře hned na to, „kde ji můžu najít?“ Studánka odpověděla : „Ve vodě.“ V té vodě bydlel vodník Brekeke. Brekeke byl zlý vodník a Nelinku nechtěl dát chlapci jen tak lehce. Vodník říká: „Musíš ji najít ve vodě, brekeke,“ zaskřehotal. Chlapec skočil do vody a už vidí Nelinku políbí ji a kouzlo zkamenění v tu chvíli pomine. Chytne ji a plave s ní na hladinu. Tak mlynářův syn přišel s Nelinkou ke starému dědečkovi a chystala se obrovská svatba a žili spolu až do smrti.


Básničky o vodě:

Voda – Lukáš Havlíček, Kamil Majoroš
Víte, jak je voda důležitá?
Tak jako sluníčko.
Víte, jak široké je moře?
Tak jako celý světadíl.

Voda teče z pramínku,
Udrží se v polínku.
Máme sladkou, ale také slanou vodu,
obě nám nejsou na škodu.

Když začne pršet,
Bude všechno slušet.
Nejvíc prší v létě, 
Zahrádku to zaplaví tetě.

Ve vodě žijí zvířátka,
mají doma mláďátka.
Lososi do moře poplují,
Ale zpátky už neplují.

Voda – Míša Manychová, Anička Fifková
Toky, toky, toky,
lidi střílej broky.
Ty pak spadnou do vody,
těžko je pak vyloví.

Lidi dělají chyby,
Povídají si ryby.
A pak přijde chlapeček,
který má svůj raneček.

On vyloví broky,
toky, toky, toky.
Voda se mu odvděčí
a on potom nebrečí.

Studená voda, voděnka,
říká naše Alenka.
Je to pravda, žádná lež,
Teplou vodu nenajdeš.

Voda – Lukáš Moravec, Jaromír Jarkovský, Filip Nentvich
Byla jedna vodička,
hrozně maličká.
A jak byla malá,
vesnice ji dobře znala.

Vesnice ji dobře znala,
a tak si ji hodně brala.
Na praní i užitek,
pil z ní i dobytek.

Když se voda vyčerpala,
tekla strašně z mála.
Vody si dnes každý cení,
je to Boží pohoštění.

Dopis vodě:
Milá vodo,
Rád tě poznávám. Pomohla jsi mi otevřít oči. Dříve jsem vodou plýtval, ale pitná voda je vzácná a z nás nejstarší. Prameníš miliony let, ale já vím, že limonády jsou chutné, ale vezmou ti více, než získáš (vědecky prokázáno). A u nás na Sahaře v Polánkách nad Dědinou jsou tři prameny a voda z nich je pitná a kvůli ní byla v Polánkách povodeň. Takže doufám, že když si to někdy nějaký plýtval přečte, ať si uvědomí, jak je voda vzácná!
                                                                                                                        Jaromír Jarkovský

Milá vodo,
nejvíc mě zaujalo, jak jsou některé studánky znečištěné. Šli jsme totiž do lesa a z každé studánky jsme si do sklenic nabrali trochu vody. Druhý den jsme tu vodu zkoumali mikroskopem. Hrozně mě to bavilo. Také jsme ve skupinách skládali básničky. Všichni jsme zjistili, jak je voda pro člověka důležitá a jak ji musíme chránit. Zjistili jsme, jak si vody máme vážit.
                                                                                                                        Filip Nentvich

Milá vodo,
Jsem žák 4. A a děláme projekt o vodě. Vím ,že se s tebou dá dělat spoustu věcí! Napouštět do bazénů, plavat v tobě, umýt si v tobě ruce a napít se z tebe. Dáváš život, ale umíš ho i vzít. Proto všechno tě mám rád.
                                                                                                                        Václav Javornický
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A