naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Indiánský den v první třídě

Motivace k vyvození hlásky a písmena i, I

Český jazyk
- hledáme slova, kde slyšíme hlásku i
- poslech a nácvik říkanky 
- seznámení s tvary písmena I – i, Y – y (pomůcka – i – molitan, y – dřevo)
- hra na stopaře- hledání kartiček s novými písmeny ve třídě
- poslech četby indiánské pohádky
- psaní – uvolňovací cviky
- práce s pracovním listem – hlava indiána – vybarvování
- čtení slabik a slov s novým písmenem
- skládání slov v přírodě

Matematika
- počítání do 4 – počítání v přírodě – využití listů, kamínků

Pracovní činnosti a výtvarná výchova
- zhotovení indiánské čelenky (pírka s novými písmeny)

Tělesná výchova
- cvičení hbitosti, rychlosti

Pomůcky
- kartičky s písmeny
- papíry na výrobu čelenky
- pracovní list na vybarvování

Ve třídě je velký indiánský totem, lavice jsou uspořádány do dvou oddělení, střed třídy je volný.
Ve druhé části vyučování – vycházka.

Zdeňka Kyralová
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A