naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Indiánský den v první třídě

Motivace k vyvození hlásky a písmena i, I

Český jazyk
- hledáme slova, kde slyšíme hlásku i
- poslech a nácvik říkanky 
- seznámení s tvary písmena I – i, Y – y (pomůcka – i – molitan, y – dřevo)
- hra na stopaře- hledání kartiček s novými písmeny ve třídě
- poslech četby indiánské pohádky
- psaní – uvolňovací cviky
- práce s pracovním listem – hlava indiána – vybarvování
- čtení slabik a slov s novým písmenem
- skládání slov v přírodě

Matematika
- počítání do 4 – počítání v přírodě – využití listů, kamínků

Pracovní činnosti a výtvarná výchova
- zhotovení indiánské čelenky (pírka s novými písmeny)

Tělesná výchova
- cvičení hbitosti, rychlosti

Pomůcky
- kartičky s písmeny
- papíry na výrobu čelenky
- pracovní list na vybarvování

Ve třídě je velký indiánský totem, lavice jsou uspořádány do dvou oddělení, střed třídy je volný.
Ve druhé části vyučování – vycházka.

Zdeňka Kyralová
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A