naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Indiánský den v první třídě

Motivace k vyvození hlásky a písmena i, I

Český jazyk
- hledáme slova, kde slyšíme hlásku i
- poslech a nácvik říkanky 
- seznámení s tvary písmena I – i, Y – y (pomůcka – i – molitan, y – dřevo)
- hra na stopaře- hledání kartiček s novými písmeny ve třídě
- poslech četby indiánské pohádky
- psaní – uvolňovací cviky
- práce s pracovním listem – hlava indiána – vybarvování
- čtení slabik a slov s novým písmenem
- skládání slov v přírodě

Matematika
- počítání do 4 – počítání v přírodě – využití listů, kamínků

Pracovní činnosti a výtvarná výchova
- zhotovení indiánské čelenky (pírka s novými písmeny)

Tělesná výchova
- cvičení hbitosti, rychlosti

Pomůcky
- kartičky s písmeny
- papíry na výrobu čelenky
- pracovní list na vybarvování

Ve třídě je velký indiánský totem, lavice jsou uspořádány do dvou oddělení, střed třídy je volný.
Ve druhé části vyučování – vycházka.

Zdeňka Kyralová
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje