naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Podnebné pásy
(Projekt 5. A v týdnu od 8. 2. – 12. 2. 2016)

Cílem projektu bylo poskytnout žákům možnost získat nové informace o rozmanitosti podmínek na Zemi s ohledem na podnebné pásy. Žákům bylo umožněno vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů ( encyklopedie, webové stránky, články z různých časopisů), objevovat a zjišťovat propojenost prvků živé a neživé přírody a nacházet souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. 
Snahou bylo, aby si žáci uvědomovali, jak se rostliny a zvířata přizpůsobují klimatickým podmínkám v různých podnebných pásech, jaký je vztah člověka k přírodě v různých částech světa, aby získali přehled o typických přírodních katastrofách a jejich následcích. Aby došli k závěrům, jakým způsobem by sami mohli přispět k ochraně životního prostředí.
Žáci při zpracovávání tzv. „myšlenkových map“ byli rozděleni do 6 skupin. Každá skupina si zvolila jinou oblast podnebného pásu pro vlastní zpracování.
Do projektu byla zařazena i matematika – slovní úlohy zaměřené na život zvířat. V českém jazyku žáci soutěžili , kdo napíše nejvíce živočichů, které se skloňují podle vzoru pán, muž, žena,… Zadaný text o zvířatech dávali z jednotného čísla do množného.
Žáci pracovali s chutí a se zájmem. Za spolupráci ve skupině, šikovnost a nápaditost si žáci vysloužili velkou pochvalu.

Třídní učitelka : Renata Žáková
 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A