naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

projekty


Podnebné pásy
(Projekt 5. A v týdnu od 8. 2. – 12. 2. 2016)

Cílem projektu bylo poskytnout žákům možnost získat nové informace o rozmanitosti podmínek na Zemi s ohledem na podnebné pásy. Žákům bylo umožněno vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů ( encyklopedie, webové stránky, články z různých časopisů), objevovat a zjišťovat propojenost prvků živé a neživé přírody a nacházet souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. 
Snahou bylo, aby si žáci uvědomovali, jak se rostliny a zvířata přizpůsobují klimatickým podmínkám v různých podnebných pásech, jaký je vztah člověka k přírodě v různých částech světa, aby získali přehled o typických přírodních katastrofách a jejich následcích. Aby došli k závěrům, jakým způsobem by sami mohli přispět k ochraně životního prostředí.
Žáci při zpracovávání tzv. „myšlenkových map“ byli rozděleni do 6 skupin. Každá skupina si zvolila jinou oblast podnebného pásu pro vlastní zpracování.
Do projektu byla zařazena i matematika – slovní úlohy zaměřené na život zvířat. V českém jazyku žáci soutěžili , kdo napíše nejvíce živočichů, které se skloňují podle vzoru pán, muž, žena,… Zadaný text o zvířatech dávali z jednotného čísla do množného.
Žáci pracovali s chutí a se zájmem. Za spolupráci ve skupině, šikovnost a nápaditost si žáci vysloužili velkou pochvalu.

Třídní učitelka : Renata Žáková
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A