naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

školní rok


Úvodní informace pro rok 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3.9.2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31.1.2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.6.2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29.10. a úterý 30.10.2018
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22.12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3.1.2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1.2. 2019.

Jarní prázdniny: Pardubice, Chrudim, 4.2.-10.2.2019 
                           Trutnov, Ústí n.O., 
                           Svitavy 
                           Hradec Králové 25.2. – 3.3.2019 
                           Náchod 4.3.-10.3.2019
                           Jičín, Rychnov n.K., 11.3.-17.3.2019 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.4. a pátek 19.4.2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29.6.2019 do neděle 1.9.2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 2.9.2019.

Státní svátky připadající na pracovní dny:
28.září (pátek) - Den české státnostii 
22.duben (pondělí) - Pondělí velikonoční 
1.květen (středa) - Svátek práce
8.květen (středa) - Den vítězství 

Ředitelská volna:
zatím 0

Zápis do 1.ročníku
pátek 5.4.2019 (14.00-18.00), sobota 6.4.2019(8.00-10.00), dodatečný zápis ve čtvrtek 25.4.2019

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školní rok 2018-2019
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (více viz str.č.4).
Průběžné informace včetně termínů Vám podá paní Chlíbková.


Vyučovací program
1.-9.roč.: ŠVP „Život ve škole, škola pro život“, č.j.01/2008

Soutěže
- přehled bude vyvěšen na nástěnce (položen na stole) ve sborovně 

Termíny ped. rad a informačních dnů

Pedagogické rady

   31.8. a 3.9.

    7.11.       

    23.1.

   3.4.

    19.6.

KRPŠ

  20.9. S 
1.ročník 6.9.-ČT 

   1.11.   Inf

   13.12. Konz 
     10.1.  Inf

   21.3.   Inf

   23.5.  S

- S…třídní schůzka, Inf…informace, Konz…konzultace (vyučující zve vytipované rodiče)
- Třídní učitelé na 1.stupni mohou tradičně po domluvě s paní zástupkyní pořádat místo informačních dnů schůzky.

Přestávky během vyučování 
7.40 - 8.00 pak 1. vyučovací hodina 
8.45 - 8.55 2. vyučovací hodina 
9.40 - 10.00 3. vyučovací hodina 
10.45 - 10.55 4. vyučovací hodina 
11.40 - 11.50 5. vyučovací hodina 
12.35 - 12.45 6. vyučovací hodina 
13.30 - 13.40 7. vyučovací hodina 
14.25 - 14.35 8. vyučovací hodina
15.20 - 15.30 9. vyučovací hodina 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Savování triček v ZŠ

Vybíjená žáků 4. a 5.tříd

Čarodějnický rej v ŠD

K zápisu do 1.tříd přiletěl i drak

Preventivní program

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje