naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

školní rok


Úvodní informace pro školní rok 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4.9.2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31.1.2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29.6.2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2017. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23.12. 2017 a skončí v úterý 2. 1. 2018. Vyučování začne ve středu 3.1.2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2.2. 2018.

Jarní prázdniny: Hradec Králové 19.2. – 25.2.2018 
                           Náchod 26.2.-4.3.2018
                           Jičín, Rychnov n.K., 5.3.-11.3.2018
                           Pardubice, Chrudim, 12.3.-18.3.2018 
                           Trutnov, Ústí n.O., 
                           Svitavy 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29.3. a pátek 30.3.2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2.7.2018 do pátku 31.8.2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3.9.2018.

Státní svátky připadající na pracovní dny:
28.září (čtvrtek) - Den české státnosti
17.listopad (pátek) - Den boje za svobodu a demokracii 
2.duben (pondělí) - Pondělí velikonoční 
1.květen (úterý) - Svátek práce
8.květen (úterý) - Den vítězství  

Ředitelská volna:
29.9.2017 
30.4. a 7.5.2018 

Zápis do 1.ročníku
pátek 6.4.2018 (14.00-18.00), sobota 7.4.2018(8.00-10.00), dodatečný zápis ve čtvrtek 19.4.2018

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2017-2018
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích
a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku
č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (více viz str.č.4)
Průběžné informace včetně termínů Vám bude průběžně podávat výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Chlíbková.


Vyučovací program
1.-9.roč.: ŠVP „Život ve škole, škola pro život“, č.j.01/2008

Termíny ped. rad a informačních dnů

Pedagogické rady

   1. a 4.9.

    8.11.       

    17.1.

   4.4.

    20.6.

KRPŠ

  21.9. S 
1.ročník 7.9.-ČT 

   2.11.   Inf

   14.12. Konz 
     11.1.  Inf

   22.3.   Inf

   24.5.  S

- S…třídní schůzka, Inf…informace, Konz…konzultace (vyučující zve vytipované rodiče)
- Třídní učitelé na 1.stupni mohou tradičně po domluvě s paní zástupkyní pořádat místo informačních dnů schůzky.

Přestávky během vyučování 
7.40 - 8.00 pak 1. vyučovací hodina 
8.45 - 8.55 2. vyučovací hodina 
9.40 - 10.00 3. vyučovací hodina 
10.45 - 10.55 4. vyučovací hodina 
11.40 - 11.50 5. vyučovací hodina 
12.35 - 12.45 6. vyučovací hodina 
13.30 - 13.40 7. vyučovací hodina 
14.25 - 14.35 8. vyučovací hodina
15.20 - 15.30 9. vyučovací hodina 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A