naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

školní rok


Úvodní informace pro rok 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3.9.2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31.1.2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.6.2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29.10. a úterý 30.10.2018
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22.12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3.1.2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1.2. 2019.

Jarní prázdniny: Pardubice, Chrudim, 4.2.-10.2.2019 
                           Trutnov, Ústí n.O., 
                           Svitavy 
                           Hradec Králové 25.2. – 3.3.2019 
                           Náchod 4.3.-10.3.2019
                           Jičín, Rychnov n.K., 11.3.-17.3.2019 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.4. a pátek 19.4.2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29.6.2019 do neděle 1.9.2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 2.9.2019.

Státní svátky připadající na pracovní dny:
28.září (pátek) - Den české státnostii 
22.duben (pondělí) - Pondělí velikonoční 
1.květen (středa) - Svátek práce
8.květen (středa) - Den vítězství 

Ředitelská volna:
zatím 0

Zápis do 1.ročníku
pátek 5.4.2019 (14.00-18.00), sobota 6.4.2019(8.00-10.00), dodatečný zápis ve čtvrtek 25.4.2019

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školní rok 2018-2019
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (více viz str.č.4).
Průběžné informace včetně termínů Vám podá paní Chlíbková.


Vyučovací program
1.-9.roč.: ŠVP „Život ve škole, škola pro život“, č.j.01/2008

Soutěže
- přehled bude vyvěšen na nástěnce (položen na stole) ve sborovně 

Termíny ped. rad a informačních dnů

Pedagogické rady

   31.8. a 3.9.

    7.11.       

    23.1.

   3.4.

    19.6.

KRPŠ

  20.9. S 
1.ročník 6.9.-ČT 

   1.11.   Inf

   13.12. Konz 
     10.1.  Inf

   21.3.   Inf

   23.5.  S

- S…třídní schůzka, Inf…informace, Konz…konzultace (vyučující zve vytipované rodiče)
- Třídní učitelé na 1.stupni mohou tradičně po domluvě s paní zástupkyní pořádat místo informačních dnů schůzky.

Přestávky během vyučování 
7.40 - 8.00 pak 1. vyučovací hodina 
8.45 - 8.55 2. vyučovací hodina 
9.40 - 10.00 3. vyučovací hodina 
10.45 - 10.55 4. vyučovací hodina 
11.40 - 11.50 5. vyučovací hodina 
12.35 - 12.45 6. vyučovací hodina 
13.30 - 13.40 7. vyučovací hodina 
14.25 - 14.35 8. vyučovací hodina
15.20 - 15.30 9. vyučovací hodina 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A