naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

školní jídelna

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ NA NOVOU PODOBU INTERNETOVÉHO OBJEDNÁVÁNÍ

Od 10.11. 2014 je nainstalována nová podoba internetového objednávání na adrese www.e-jidelnicek.cz
K prvnímu přihlášení je nutné se registrovat svým platným e-mailem a heslem, které si zvolíte sami. 
Po potvrzení e-mailu o registraci si ke svému uživatelskému účtu připojíte strávníka zadáním (odkaz je přímo
v potvrzovacím e-mailu):
     - čísla jídelny - 11118
     - přihlašovacího jména strávníka – je stejné jako jste používali na minulé verzi
     - pinu – je stejný jako jste používali na minulé verzi

Při každém dalším přihlášení vyplňujete pouze svůj e-mail a heslo, které jste si zvolili při první registraci.

Objednávat obědy lze celých 24 hodin. Zůstane pouze omezení objednávky na následný den – ten lze objednat, zrušit či změnit do 8,30 hodin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.9.2013

AKTUALITY A VEŠKERÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STRÁVNÍKY NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY NAJDETE NA OBJEDNÁVACÍM WEBU ŠKOLNÍ JÍDELNY www.e-jidelnicek.cz
                                                                                                                  vedení školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.12.2011

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU CEN OBĚDŮ V ŠJ

Vážení rodiče, 
s ohledem na zvýšení DPH, které je schváleno od ledna 2012, dojde ke změně cen obědů.
V níže uvedeném rozpisu uvádíme nové ceny pro jednotlivé kategorie žáků. Pokud stravné hradíte měsíčně trvalým příkazem, je třeba příkaz dle nových cen upravit.

Ceny obědů (finanční normativ ) od 1.1.2012 podle věkových kategorií 
žáci 7 - 10 let 22,00 Kč
žáci 11 - 14 let 24,00 Kč
žáci nad 15 let 26,00 Kč

Žáci jsou do jednotlivých věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle rozpisu. Školní rok je vymezen od 1.9. do 31.8.
                                                                                                            vedení školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče a strávníci,
upozorňujeme na novou verzi objednávkového systému e-jídelníčku. Přihlášení strávníků probíhá stejným způsobem, výběr menu se provádí pouze kliknutím na řádek s vybraným obědem, odhlášení se zaznamená kliknutím na nápis odhlásit na konci řádku každého dne. Verze je rozšířena o osobní údaje, kde nabízí možnost změny přihlašovacího PINU, dále v historii objednávek zobrazíte vyzvednuté a nevyzvednuté obědy a kontrolu došlých plateb Vám usnadní přehled plateb. 
V nové verzi se začne objednávat dne 20.4.2011 od 14,30 hodin.
V případě nejasností kontaktujte kancelář školní jídelny (495 592 070).

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE STRÁVNÍKŮ ŠJ
Upozorňujeme rodiče žáků, kteří se stravují ve ŠJ na změnu v telefonickém odhlašování či přihlašování obědů. Od 7. 3. 2011 bude možné telefonicky odhlásit či přihlásit obědy pouze do 11,30 hodin. V době výdeje obědů (tj. od 11,30 do 13,45 hod.) bude pracovnice kanceláře v prostoru jídelny mimo telefonní připojení. Děkujeme za pochopení. 

13. 1. 2011

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Z důvodů zvýšené nemocnosti personálu bude školní jídelna vařit v týdnu od 17. 1. do 21. 1. 2011 pouze jedno jídlo – menu číslo 1. Obědy přihlášené na menu č. 2 budou automaticky převedeny na menu č. 1. 
Dále je třeba objednat obědy na druhou půlku ledna. K dnešnímu dni není přihlášeno ještě 100 strávníků.
Děkujeme za pochopení.UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Vážení rodiče,
upozorňujeme Vás, že podle Vyhlášky č. 107/ 2005 o školním stravování, je žákovi poskytováno stravování v době školního vyučování. První den neplánované nepřítomnosti (nemoci) dítěte nebo žáka se považuje za pobyt ve škole a dítě (žák) má nárok odebrat oběd za běžnou cenu.  
Oběd lze vyzvednout do jídlonosiče.
Obědy na další dny nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole je třeba odhlásit.
Pokud obědy pro Vaše nemocné dítě neodhlásíte nebo je budete nadále odebírat, budou vám účtovány v plné výši (
jejich cena je zvýšena o provozní a osobní režii, která činí 28,00Kč)

Celková částka za odebraný či neodhlášený oběd pak činí:
pro žáky   7 – 11 let            48,00Kč
pro žáky 11 – 14 let            50,00Kč 
pro žáky 15 a více let          52,00Kč
Tyto obědy za plnou cenu se budou za každý měsíc automaticky zúčtovávat  ze stravovacího účtu dítěte (vždy na začátku nového měsíce).

                                                                                      Jana Řehořová, vedoucí ŠJ

UPOZORNĚNÍ

Vážení strávníci, 
vzhledem ke snížení dotačních prostředků ze strany Krajského úřadu Králové-hradeckého kraje jsme nuceni činnost školní jídelny ukončit. Školní jídelnu bude od 1. ledna 2009 provozovat Základní škola Třebechovice pod Orebem. 
S ohledem na změnu provozovatele školského zařízení a nutným technickým a organizačním opatřením, které s touto změnou souvisejí, 

bude školní jídelna v provozu pouze do 19. prosince 2008.

Případné přeplatky na obědy budou vraceny v hotovosti v kanceláři školní jídelny v termínech, které budou včas oznámeny.
Veškeré potřebné informace budou základní školou včas zveřejňovány ve školní jídelně a na webových stránkách školy (www.zst.cz).

Za Vaši dosavadní spolupráci děkujeme.

                                                                              Ing. Hana Hájková
                                                                                   jednatelka

-----------------------------------------------------------------------------

Pokyny ke stravování od 1. 1. 2009

Od 1. 1.2009 bude provozovatelem školní jídelny Základní škola Třebechovice pod Orebem. V této souvislosti uvádíme nové pokyny ke stravování, včetně změny čísla stravovacího účtu, kam bude možné od 1.12.2008 poukazovat platby stravného na leden 2009. U trvalých příkazů je nutné včas nahlásit změnu účtu a upravit částku s ohledem na nové ceny stravného. Jídelníček na leden 2009 bude k dispozici od 23.12.2008.
K pokynům je přiložen zaváděcí list, který je třeba vyplnit a odevzdat. Zaváděcí list slouží k aktualizaci základních dat, která jsou zavedena u stávajících strávníků.
*****************************************************************
Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107 / 2005 Sb. ze dne 25.2.2005, vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby č. 137 / 2004 Sb. a zákonem č. 274 / 2003 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

STRAVNÉ:

    ·          se platí bezhotovostně na nový účet jídelny č. 43-3588050247/0100 v KB pokladní složenkou nebo převodním příkazem z vlastního účtu.

·          variabilní symbol = rodné číslo strávníka (pište bez lomítka a počátečních nul)

Každý strávník má svůj vlastní stravovací účet, v případě sourozenců nelze platit jednou platbou.

CENY STRAVNÉHO:    (platné od 1.1.2009)
        
                  
věková kategorie                    platba – finanční normativ
ŽÁCI                              7 – 10 let                   20,- Kč
ŽÁCI                            11 – 14 let                   22,- Kč
ŽÁCI                            nad  15 let                   24,- Kč

Žáci jsou do jednotlivých věkových kategorií zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle výše uvedeného rozpisu.
Školní rok je vymezen od 1.9. do 31.8.!!

Finanční normativ je stanoven v souladu s finančními limity na nákup potravin uvedenými v příloze 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. O školním stravování.

VÝDEJ OBĚDŮ:

Žáci                                           11,15 – 13,45 hodin
Výdej do jídlonosičů                    11,00– 11,15  hodin.
(pro oběd v první den nemoci)

REGISTRACE STRÁVNÍKŮ
Každý nový strávník vyplní přihlášku, kterou obdrží v kanceláři ŠJ.
Ke stravování mu bude vydán proti záloze ve výši 150,- Kč stravovací čip, přihlašovací jméno a heslo k objednávkám po internetu. Čip slouží k výdeji obědů a zároveň k objednávání na boxu v jídelně.
Pokud strávník čip ztratí, je třeba tuto skutečnost nahlásit v kanceláři ŠJ, kde bude čip zablokován a proti nové záloze vydán nový. Taktéž v případě, že strávník čip zapomene, nahlásí se v kanceláři, kde mu bude vydán tzv. ŽOLÍK, který strávník odevzdá u výdeje obědů kuchařce.

OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY:
Po vložení stravného na účet jídelny si každý strávník objednává obědy sám.

Objednávkový systém umožňuje výběr ze dvou jídel. Obědy se přihlašují:
·         
na objednávkovém boxu v prostoru jídelny od 9,30 hodin do 13,45 hodin
·          na internetové adrese www.e-jidelnicek.cz ( po zadání přihlašovacího jména a hesla) v době od 14,30 hodin do 8,30 hodin následného dne.

Zůstatek – kredit stravovacího konta je uveden na boxu i na internetu. Obědy lze objednávat jen do výše kreditu. Po vyčerpání systém neumožní objednávku.
Jídelníček je připravován na 2 – 3 týdny. Je nutné sledovat (zvláště u žáků 1.- 3. tříd) objednávky, popřípadě si je z internetu vždy vytisknout a včas stravu doobjednávat. Jídelníček na nový měsíc je k dispozici na začátku posledního týdne v měsíci.

ODHLAŠOVÁNÍ:
Stravu na následný den lze odhlásit na boxu do 13,00 hodin, na internetu do 8,30 hodin, možnost telefonického odhlášení (tel.č. 495 592 070) do 13,00 hodin nezaniká.

Dle vyhlášky č. 107 / 2005 Sb. o školním stravování nemá žák v době nemoci nárok odebírat stravu. Pouze v první den nemoci je možné oběd vyzvednou do vlastních nádob (s čipem od 11,00 do 11,15 hodin). Ostatní dny nemoci jsou rodiče povinni odhlásit. Pokud budou obědy odebírány v době nemoci, bude jídelna účtovat k ceně dětského oběda i režijní a mzdové náklady. Ceny obědů budou potom následující:  

         žáci  7 – 10 let              48,-Kč
         žáci 11 – 14 let             50,-Kč
         žáci nad  15 let             52,-Kč

Na dobu školních prázdnin a ředitelského volna je strava žákům automaticky odhlášena. Výlety, školy v přírodě si musí žáci odhlásit individuálně.

UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ:
Pokud se strávník rozhodne z jakéhokoli důvodu ukončit stravování, obdrží zpět zálohu za vrácený nepoškozený čip.

PŘEPLATEK STRAVNÉHO:
Na konci školního roku se zůstatek peněz na stravovacím účtu převádí do následného školního roku.
Žákům 9. tříd je v poslední stravovací den školního roku vyplacena záloha za vrácený nepoškozený čip. Případný zůstatek kreditu bude vrácen zpět na účet nebo může být převeden na mladšího sourozence – žáka ZŠ. Každou změnu v bankovním účtu strávníka je nezbytné hlásit v kanceláři školní jídelny.

                                                                        Jana Řehořová, vedoucí školní jídelny


 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Savování triček v ZŠ

Vybíjená žáků 4. a 5.tříd

Čarodějnický rej v ŠD

K zápisu do 1.tříd přiletěl i drak

Preventivní program

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje