naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
akce školy
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

další soutěže - okresní soutěže


Okresní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“

Dne 21. března 2016 se žáci naší školy Vojtěch Karásek a Aneta Tichá zúčastnili okresního kola matematické soutěže „Pythagoriáda“ na Základní škole Milady Horákové v Hradci Králové. Okresního kola se celkem zúčastnilo 63 žáků z různých základních škol. Na vyřešení ne právě jednoduchých matematických úloh měli řešitelé stanovený časový limit 60 minut. Oba žáci naší školy podali vynikající výkon : Vojtěch Karásek (žák 5.C ) získal 14 bodů a umístil se na krásném 3. - 11. místě a Aneta Tichá (žákyně 5. A) s 12 body se umístila na 17.- 23. místě . 
Oběma žákům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen v matematických soutěžích . 

Eva Hofmannová (tř. učitelka 5.C)

Úspěchy našich žáků v Matboji

Dne 24. března proběhl na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové 15. ročník matematické soutěže MATBOJ. 
Tříčlenná družstva ze základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií plnila matematické a zvláště logické úlohy.
Soutěž byla tentokráte dvoukolová, část týmů postoupila do finále A, z něhož byla příležitost postoupit do dravého play-off. Část týmů se prala o body ve finále B. 
I počet družstev, která bojovala, byl rekordní, zúčastnilo se 77 týmů, celkem tedy 231 studentů.
Naše škola vyslala čtyři skupiny po třech žácích. Ti nejen, že nám neudělali ostudu, ale naopak velikou radost, protože se velmi dobře umístili. Jeden tým dokonce všechny ostatní soutěžící porazil.
Z celkového počtu 77 týmů skončili: 
Andrea Čudová, Eva Hubálková a David Pitrman na 9. místě, Zdeněk Klišč, Karolína Chlíbková, Tomáš Malý na 4. místě.
Barbara Kuťáková, Kristýna Škodová a Karolína Hejzáková zvítězily s téměř stobodovým náskokem před druhým družstvem.

Pythagoriáda

Dne 6.5.2013 proběhla na ZŠ Milady Horákové matematická soutěž Pythagoriáda 5. ročníků. Naši škol reprezentovali tito žáci : Lukáš Bednář ( 5.A ), Michal Grus a Vendula Bartáčková ( 5.B ), David Petera ( 5.C ). Z celkového počtu 69 žáků se Michal Grus umístil s nejvyšším možným počtem bodů na 1. místě, David Petera na 4.-9. místě a Vendula Bartáčková a Lukáš Bednář na 16.-25. místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 19. a 24. ledna proběhla školní kola konverzační soutěže pro žáky 7. až 9. tříd. 
V 1. kategorii soutěžilo 12 žáků 7. tříd. Na 3. místě se umístily žákyně Kristýna Škodová ze 7. B a Gabriela Bučková ze 7. A. Na 2. místě skončil Michal Svoboda ze 7. A. Vítězi této kategorie s postupem do okresního kola se stali žáci Zdeněk Klišč ze 7. A a David Pitrman ze 7. B. 
Z důvodu absence žáka Davida Pitrmana jej nahradil v okresním kole Michal Svoboda. Okresního kola se zúčastnilo celkem 19 žáků v 1. i 2. kategorii. Žáci Klišč (14. místo) a Svoboda (8. místo) dostali čestné uznání za účast v soutěži. 
Ve 2. kategorii se na 3. místě umístil Ondřej Bárta, 8. C. Na druhém místě skončil Jan Říha z 9. A. 
1. místo získali tři soutěžící z 9. B.: David Černý, Vojtěch Balcar a Jakub Grünwald. Jejich výkony byly na vysoké úrovni, což se potvrdilo i v okresním kole této soutěže.
14. 2. se konalo okresní kolo a naši žáci obsadili přední místa. David Černý vyhrál 2. místo a 3. místo Vojtěch Balcar. V soutěži dosáhli nadprůměrných výsledků. David skončil o 1 bod a Vojta o 2 body od 1. místa.
Do krajského kola, které se koná 20. 3., postupuje reprezentovat naši školu David Černý. 

Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili, a oceňujeme jejich výkony. Davidovi přejeme hodně štěstí a úspěch v krajském kole.

                     Za předmětovou komisi anglického jazyka: Kateřina Šimonová

Velký okresní úspěch v matematice

Dne 21.dubna 2010 se v Hradci Králové konalo okresní kolo Pythagoriády. Každoročně se této matematické soutěže zúčastňují žáci 5.-8. tříd, kteří se stali úspěšnými řešiteli ve školním kole. Odjíždějí společně na ZŠ Milady Horákové, aby se utkali s nejlepšími počtáři z ostatních škol v našem okrese. A již tradičně se tito naši žáci velmi dobře umístili. 
Za 6. ročník nás reprezentovali: Josef Jaroměřský 6.B, Nicole Filipová 6. A a Tereza Krausová 6.B. Ta se stala opět úspěšným řešitelem.
Za 8. ročníky bojovali Aneta Žitná a Michal Horák z 8.B. Největší radost nám udělali žáci pátých tříd, a to Gabriela Strnadová z 5.C - úspěšná řešitelka s dosaženými 10 body z 15. Na 3.- 4. místě se v této kategorii umístila Barbora Kuťáková z 5. A. Na první místo v celém okrese se "propočítala" Andrea Hlaváčková z 5.C!
Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších nejen matematických soutěžích.
                                                        Za PK matematiky Iva Trnková

Fyzikální olympiáda

Dne 31.3.2010 se naši žáci zúčastnili okresního kola fyzikální olympiády na ZŠ Milady Horákové. V žádném případě se neztratili a přivezli 3 velmi pěkná umístění. V kategorii 8. tříd obsadila 4. místo Kristýna Zeinerová, v kategorii 9. tříd se umístil na 4. místě Radek Bíl a tuto kategorii vyhrál Jirka Mlateček, ten si kromě postupu do krajského kola vysloužil i body pro přijímací zkoušky. Všem gratulujeme.

Anglická konverzační soutěž

Dne 15.února 2010 se konalo okresní kolo anglické konverzační soutěže v Hradci Králové.Ve 2.kategorii obsadil náš žák Karel Morávek z 9.B krásné 3.místo.Do 2.místa mu chybělo půl bodu,do prvního místa pouze jediný bod.Blahopřejeme Kájovi k tomuto úspěchu a věříme,že mu pomůže i k přijetí ke studiu na jazykovém gymnázium v Hradci Králové.
V 1.kategorii naši školu reprezentoval žák 7.B David Černý.Obsadil v konkurenci hradeckých škol pěkné osmé místo.Určitě to i Davida povzbudí v dalším studiu angličtiny.
Oběma chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
                                                                    Učitelé anglického jazyka

MATBOJ

Ve čtvrtek 11.2.2010 se konal na Gymnáziu J.K.Tyla v Hradci Králové druhý ročník matematické soutěže družstev MATBOJ pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. 
Z naší školy se přihlásilo družstvo žáků 9.B ve složení Kateřina Čížková, Radek Bíl a Jiří Mlateček.Naši žáci vyřešili úspěšně všech 24 náročných úloh a stali se vítězi celé soutěže.
Všem třem žákům blahopřejeme k vynikajícímu výkonu, vzorné reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů při přijímacích zkouškách.

Okresní kolo Pythagoriády 2008/2009

V úterý 28. 4. proběhlo na ZŠ Milady Horákové okresní kolo Pythagoriády. Z naší školy se soutěže zúčastnilo 8 žáků z 5., 7. a 8. ročníků.
Všichni odvedli velmi dobré výkony. Největší radost nám udělali Marek Rous a Jiří Koutný, kteří soutěžili mezi 63 žáky z 5.ročníků a obsadili hned první pozice. Marek Rous 1.-3. místo za bezchybné vyřešení všech matematických úloh a Jiří Koutný 4.-9. místo se ztrátou pouze 1 bodu.
Za zmínku stojí určitě i skutečnost, že Tereza Sojková a Markéta Nyklová se staly úspěšnými řešitelkami v kategorii 5.ročníků. 
Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy.

Zkuste si s námi vyřešit některé z úloh (ZDE)

ÚSPĚCHY mladých výtvarníků

Žáci naší základní školy se už tradičně zúčastnili výtvarné soutěže pořádané DDM Hradec
Králové „Svět očima dětí“. Soutěž probíhala v podzimních měsících roku 2008. 
Ze 181 zaslaných prací vybrala porota 21 a udělila jim ceny. Deset z nich získali žáci třebechovické školy.
V kategorii 4.a 5.tříd zvítězili žáci 5.B Josef Jaroměřský, Kristýna Vondrovská a Michaela Šmídová. V kategorii 6.a 7.tříd získala 1.místo Lucie Hemelíková ze 6.A.V kategorii 8.a 9.tříd se na 2.místě společně umístili žáci 9.C: Aneta Musilová, Matěj Potůček, Ludmila Kopecká, Petra Hájková, Michal Langr a Jakub Janeba.
Úspěšným žákům blahopřejeme!
O tom, že tento úspěch není náhodný, svědčí i pohled do minulosti.
Školní rok 2002-2003: 1.místo Zuzana Pospíšilová 9.B
                              2.místo Lukáš Pokorný 9.B
             2004-2005: 1.místo Petra Voslářová 7.C
                              2.místo Miluše Pařízková 7.B
             2005-2006: 1.místo Anna Kadeřávková 9.B
                              Markéta Jarkovská 9.B
             2006-2007: 1.místo Josef Jaroměřský 3.B
                              2.místo Klára Jirásková 7.A
                                         Jakub Janeba 7.C
                              2.místo Kristýna Bartošová 8.C
                                        Yvette Kašparová 8.C

                                            Alena Čechová, Lenka Faltová, Iva Trnková
                                                      vyučující výtvarné výchovy

Konverzační soutěž
V měsíci lednu se jako každoročně konala školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky 7., 8 a 9.tříd. Každý účastník musel pohovořit na vylosované téma a pak ještě odpovídal členům poroty na otázky, které už nebyly k danému tématu, ale zjišťovaly pohotovost a správnost vyjadřování soutěžících.
Mezi žáky ze 7. ročníků si nejlépe vedl Karel Morávek ze 7.B, na druhém místě skončila Ester Kuželová ze 7.A a na třetím místě se umístil Jiří Mlateček ze 7.B. 
Mezitřídní kolo osmých ročníků se uskutečnilo zásluhou zájmu žáků 8.A, kterých se přihlásilo nejvíce. První místo ale získala žákyně 8.B Nikola Blažková, druhé místo obsadil Ondřej Říha a třetí byla Zuzana Horáková – oba z 8.A. 
Soutěžní kolo 9. ročníků mělo vysokou úroveň zejména zásluhou Davida Sobotky z 9.A na prvním místě a Michaely Bučkové, která skončila druhá. Pěkný výkon podali i Petr Čeněk z 9.A a Jan Novák z 9.B – oba na 3. místě.
Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě v kategorii 7. a 9. ročníků, postoupili do okresního kola v Hradci Králové. Ve starší kategorii jsme soutěžili se žáky z hradeckých škol, mladší kategorie měla kromě dětí z hradeckých základních škol i soupeře ze ZŠ Libčany. 
V konkurenci 30 žáků si naši zástupci vůbec nevedli špatně: v mladší kategorii získal Karel Morávek 6. místo a Ester Kuželová skončila 8., ve starší kategorii získal David Sobotka 7. místo a Michaela Bučková byla na 9. místě.
Všem účastníkům soutěže patří dík za čas a zájem, který věnovali přípravě a soutěžícím v okresním kole navíc uznání za vzornou reprezentaci naší školy.

                                              uč.Aj Dobromila Militká, Irena Bartoníčková

Dějepisná olympiáda
V úterý 5. února se konalo v Hradci Králové okresní kolo Dějepisné olympiády. Letošní téma "Osobnosti české a moravské kultury od národního obrození do konce 1. republiky" prověřilo znalosti dějepisné,literární,hudební i výtvarné. Naši školu reprezentoval David Sobotka z 9.A. V konkurenci 34 žáků základních škol a víceletých gymnázií hradeckého okresu obsadil vynikající 2. místo. Takový úspěch v tak náročné soutěži naše škola ještě nezaznamenala. Davidovi moc blahopřejeme,děkujeme za skvělou přípravu a přejeme mu štěstí v krajském kole.

CHEMICKÁ SOUTĚŽ
Naše škola se pravidelně účastní soutěže pořádané Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích s názvem „Kdo by se bál chemie?“ V letošním ročníku postoupili do druhého kola mezi 15 nejlepších dvojic z Královéhradeckého a Pardubického kraje Soňa Hrušková a Václav Kouba z IX.B. Vedli si výborně a stali se absolutními vítězi soutěže.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Svět očima dětí

a) Výtvarná část
1.Kategorie 1.-3.třídy
1.místo - Josef Jaroměřský 3.B

3.Kategorie 6.-7.třídy
2.místo - Klára Jirásková 7.A
2.místo - Jakub Janeba 7.C

4.Kategorie 8.-9.třídy
2.místo - Kristýna Bartošová 8.C
2.místo - Yvette Kašparová 8.C

b) Literární část
2.Kategorie 4.-5.třídy
2.místo - Petr Beneš 5.A

3.Kategorie 6.-7.třídy
3.místo – Lukáš Slepička 6.A


Jakub Janeba 7.C


Kristýna Bartošová 7.C


Yvette Kašparová 8.C

----------------------------------------------------------------------------

Okresní kolo Biologické olympiády
Ve středu 24. května proběhlo v Hradci Králové okresní kolo Biologické olympiády kategorie D – pro 6. a 7. třídy. Naši školu reprezentovali Nikola Prokopová, Zuzana Horáková, Ondřej Říha a Pavel Janko, všichni ze VI. A. Nikola obsadila 8. a Zuzka 9. místo. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích. 

----------------------------------------------------------------------------

Pythagoriáda – okresní kolo
15.3.2006 se konalo okresní kolo Pythagoriády,do kterého postoupili i 3 žáci naší školy-Petr Chvapil z 8.C,Tomáš Kracík ze 7.A,který se ale nemohl zúčastnit,protože ve stejném termímu reprezentoval školu v jiné soutěži a Daniel Kramář ze 7.B,který se umístil na velmi pěkném 6.-14.m.(z 39 ž.).

----------------------------------------------------------------------------

Matematická olympiáda – okresní kolo
Dne 5.4.2006 se konalo okresní kolo MO pro kategorie Z6 – Z8.Zastoupení jsme měli v kategorii 6. a 7.ročníků.Okresní kolo v obou těchto kategoriích se konalo na ZŠ M.horákové v Hradci Králové.V kategorii Z6 soutěžilo celkem 61 žáků a z naší školy se zúčastnili 3 žáci – Novotný Tomáš,Blažková Nikola a Uhlíř Štěpán.Úspěšným řešitelem se stal s 9 b.Tomáš Novotný.V kategorii 7.roč.soutěžilo 42 žáků a naši školu reprezentovali2 žáci – Daniel Kramář ze 7.B,který získal 12 b.(z 18 b.) a umístil se na 12.-14.místě a Věra Charvátová ze 7.C,která získala 11 b. a umístila se na 15. – 22 místě.Oba žáci se stali úspěšnými řešiteli okresního kola.Všem žákům děkujeme reprezentaci školy i dosažené výsledky.

----------------------------------------------------------------------------

Okresní kolo olympiády v českém jazyce
Dne 1.3.2006 proběhlo v Hradci Králové okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně 9.C Jana Pultarová. V celkovém počtu 26 soutěžících se umístila na pěkném 11.místě. Janě děkujeme za účast, blahopřejeme k dosaženému úspěchu a přejeme hodně studijních úspěchů, především co se týká přijetí na střední školu.
                                            za předmětovou komisi ČJ pí.uč. K. Šimonová

----------------------------------------------------------------------------

Dne 9. února 2006 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Předcházela jí školní kola v 7.,8.,9. ročnících.
V 7. ročníku se na 1. místě umístila Věra Charvátová ze 7.C, 2. byla Daniela Rydlová ze 7.C a 3. místo obsadil David Sobotka ze 7.A. 
V 8. ročníku se umístil na 1. místě Karel Kratochvíl z 8.C, na 2. místě Zuzana Beranová z 8.A, na 3. místě Věra Havelková z 8.C a Tereza Jechová z 8.A.
V 9. ročníku 1. místo obsadila Kateřina Blažková z 9.C, 2. místo obsadili Miloš Žák a Anna Rousová z 9.C, na 3. místě byly Jana Karlíková a Nela Chmelařová z 9.B.
V Hradci Králové nás reprezentovali tito žáci a žákyně: Miloš Žák, Kateřina Blažková, Daniela Rydlová a Věra Charvátová. Udělali nám velkou radost. Daniela Rydlová byla v 1. kategorii na 6. místě, Věra Charvátová na velmi pěkném 2. místě. Ve 2. kategorii byla Kateřina Blažková na 2. místě a hned těsně za ní se umístil Miloš Žák. Opět budeme mít svého zástupce v krajském kole této soutěže. I letos předvedli tito žáci výborné znalosti, píli a pěkný vztah k angličtině.Děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy.

Za předmětovou komisi Aj: pí uč. Ostádalová, pí uč. Bartoníčková, pí uč. Militká, pí uč. Šimonová 


 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje

Podzimní projekt 2.tříd

Včelař

Projekty žáků 4. tříd – 100 let naší republiky

Beseda s příslušníky městské policie

Sportovní den

Pohádkový les

Soutěžení ve čtvrtých třídách

Olympiáda prvňáčků

Vybíjená 3. tříd

Kytice

Návštěva galerie

Nové pískoviště
pro starší děti ŠD

Malá kopaná - okresní finále

Výlety do Klicperova divadla

Čarodějnický rej
1. a 2. oddělení ŠD

Třebechovická laťka 2018

Soutěž třetích tříd
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko

Edukativní a zážitkový program s kozami v ŠD 

Masky

Po vánočních prázdninách

Oříšky pro veverku

Zimní olympiáda
dětí 2.A a 2.B

Karneval v ŠD

Charitativní akce
v naší škole

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2018

Besídka pro rodiče

Přeskok přes švihadlo 30 s

Dušičková párty ve 2.B

Recitační soutěž 3. tříd

Houbaření ve 4.C

Spaní ve škole

Noční námořnická plavba ve 2. A